Sayı Basamakları, Basamak Değerleri Konu Anlatım, Örnekler


Basamak:

Bir sayıda rakamların yazıldığı yerdir.

Basamak Değeri:

Rakamların bulunduğu basamak ile çarpılması ile elde edilen değerdir.

Sayı Değeri:

Her basamaktaki rakamın bulunduğu basamağa bağlı olmadan gösterdiği değere denir.

Örnek
581 7 sayısındaki rakamların sayı ve basamak değerlerini bulunuz.
Sayı Değerleri


Basamak Değeri

Çözümleme:
Bir sayının çözümlenmesi basamak değerlerinin toplanması ile bulunur.

Örnek
13045 sayısını çözümleyiniz. 1 3045

13045 = 1.104 + 3.103 + 0.102 + 4.101 + 5.1    dir.

Örneğin; iki basamaklı ab, sayısının, üç basamaklı abc sayısının, dört basamaklı 4abcd sayısının çözümlenmesi aşağıdaki şekildedir.

ab = 10a + b
abc = 100a + 10b + c
abcd = 1000a + 100b + 10c + d

Örnekler

1. ab ve ba iki basamaklı sayılardır.
ab - ba = 63 ise   a - b   kaçtır?

Çözüm

2. Üç basamaklı aaa ve bbb sayılarının toplamı 1443 ise a + b toplamı kaçtır?

Çözüm
aaa + bbb = 1443
(100a + 10a + a) + (100b + 10b + b) = 1443 111a + 111b =1443
111(a+b) =1443
a + b = 13   tür.

3. Rakamları toplamı 11 olan iki basamaklı bir sayının rakamları yer değiştirirse bu iki basamaklı sayı 63 küçülüyor. Bu sayı kaçtır?

Çözüm
a+b =11
ab = ba + 63        => ab - ba = 63
-(10a + b)-(10b + a) = 63
- 9(a-b) = 63
- a- b = 7
a + b=11
a-b = 7
2a = 18
a = 9    => 9 + b=11 b = 2 olur.
Bu sayı 92 dir.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız