İnternette Porno İzlemek Suç Mu?


İnternetten her indirdiğimiz suç mu?


Bugün bazı haber sitelerinde yayınlanan Turkiye’de Porno film sitelerinden film indiren 500 bin kişi hakkında açılan yasal soruşturmaya ilişkin haberler gözüme çarptı. Bu konu kısa bir süre önce bir müvekkilimin başına geldiği için konuyla ilgili teknik tüm detayları araştırdım. Esas itibarıyla müvekkil şirketin umuma açık alanında kullanılan bilgisayardan bir porno film indirildiği ve bu sebeple şayet 1285 Tl sı yatırılmadığı takdirde müvekkil hakkında suç duyurusunda bulunulacağına ilişkin bir ihbarname ile olaya vakıf olduk.Talep ve ihbarname yasaldı ancak müvekkil büyük bir şirket olduğu için isme zarar gelmesinden çekindiklerinden ceza davasında kendilerini savunma yoluna gitmek yerine  bu bedeli yatırmayı tercih ettiler. 

Ancak Fikir ve Sanat Eserleri kanunun 71. maddesi şöyledir;

 “bir eseri ,fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen ,temsil eden,çoğaltan,değiştiren ,dağıtan ,her türlü işaret ,ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten ,yayımlayan yada hukuka aykırı olarak işlenen ve çoğaltılan eserleri satışa arz eden ,satan kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan ,ticari amaçla satın alan ,ithal ve ihraç eden ,kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran yada depolayan kişi khakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur “

Bu durumda 71.maddede tanımlanan suçlar cezalandırılır.Dikkat edilmesi gereken konu ayrık durumlardır. Eğer herhangi bir eseri ( porno film video benzer dahil) bir kereye mahsus indirip özel kullanım maksatlı olarak indiren kullanıcılar eylemleri bu madde kapsamında suç teşkil etmemektedir.

Bu yolla açılabilecek dava yada soruşturmadan çekinerek tek seferlik bir eylem yada şahsi kullanıma mahsus olarak indirilen film için ceza verilmesi mümkün görünmemektedir.Çok yeni Hukuk literatürüne aldığımız dilimizin yeni yeni döndüğü Bilişim Hukuku ve pek çok noktada atıf yaptığı Fikir ve Sanat Eserleri hukukunda bulunan yoruma açık yada düzenlenmemiş hususların derhal yeniden gözden geçirilmesi ve kullanıcıların bu hususlarda bilinçlendirilmesi ivedilikle sağlanmalıdır. Bu yolla milyonlarca kullanıcı bazı kötü amaçlı tasarrufların mağduru olabilirler.

Önemli olan bu ayrık durumun iyi bilinmesidir. Tabii bu daha önce bilmeden yapılan eylemler için bundan sonra sitelerin yasal olup olmadığı ve indirim koşullarına uyulması gerektiği de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Kaynak; Abukat  Av. Mutlu Aydemir
Load disqus comments

1 Yorumlarınız: