10. Sınıf Kimya 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

1. 1 atm basınçta bulunan iki sulu çözeltiden, 1M sofra tuzu çözeltisinin kaynamaya başlama sıcaklığı (100+a)oC, şeker çözeltisinin kaynamaya başlama sıcaklığı ise (100+2a)oC dir. Buna göre şeker çözeltisinin derişimi kaç molardır? (10p)

2. 100 ml ve 0,4 M Al(NO3)3 çözeltisine, 400 ml.lik Ca(NO3)2 çözeltisi eklenirse NO3- iyonunun derişimi 0,4 M oluyor.Buna göre eklenen Ca(NO3)2 çözeltisinin derişimi kaç molar olur? Hesaplayınız. (10p)

3. 0,2 M 300 ml NaI ve 0,1 M 300 ml Pb(NO3)2 çözeltileri karıştırılıyor.
PbI2 (k) bileşiğinin sudaki çözünürlüğü ihmal edildiğine göre;
  1. Kaç mol PbI2 çökeltisi oluşur? (5p)
  2. I- iyonlarının molar derişimi kaçtır? (5p)

4. C3H8 ve C2H2 nin molar yanma entalpileri sırası ile 482 ve 54 kcal/moldür. Bu gaz karışımını yakmak için eşit mol sayıda O2 kullanıldığında 118 kcal oluşmaktadır. Buna göre karışımdaki gazlar kaçar gramdır. ( C : 12 , H : 1 ) (10p)

5.
tepkimeleri veriliyor. Buna göre;
tepkimesinin entalpi değeri kaç kcal dir? (10p)

6. X ve Y radyoaktif maddelerinden Y nin yarı ömrü X inkinin 2 katıdır. Eşit kütlelerde X ve Y içeren karışımdaki X, 4 defa yarılandığında, bozunmadan kalan karışım kütlece yüzde kaç X içerir? (10p)

7. izotopunun 4α , 2β- ışıması sonucu oluşturacağı atomu tepkime mekanizması üzerinde gösteriniz. (10p)

8. Aşağıdaki soruların yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. ( 10 p )

a. Çekirdeklerin bölünmesi füzyon tepkimeleri olarak bilinir. (......)
b. Sıcaklık ve basınç arttıkça bozunma hızı artar. (…….)
c. β- ışıması sonucu çekirdekteki nötron / proton oranı küçülür. (…….)
d. Ekzotermik tepkimelerde reaksiyon entalpisinin (∆H) değeri sıfırdan büyüktür. (........)
e. Bir reaksiyonun entalpi değeri giren maddelerin kütlesine bağlıdır. (........)


(Aşağıdaki 9. - 12. çoktan seçmeli soruların doğru yanıtını üzerine işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.)

9. Bilimsel bir çalışma için 1 gramlık radyoaktif maddeye ihtiyaç vardır. Yarılanma süresi 1,8 saat olan bu maddenin depolandığı yer ile laboratuar arası ortalama 9 saat sürmektedir. Depodan en az kaç gr madde alınırsa laboratuara 1 gram madde ulaştırılır?

A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) 32
10. Radyoaktif bir atom çekirdeği bir elektron yakaladığında;
I. (-1) yüklü iyon oluşur
II. Protonu nötrona dönüşür
III. Kimyasal özelliği değişir
ifadelerinden hangileri doğrudur

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

11. I.
II.
III.
IV.
Yukarıda verilen tepkimelerden hangilerinin ısısı, ’nin molar oluşma ısısına eşittir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

D) III ve IV E) Yalnız III

12. Endotermik tepkimeler için;

I. Ürünlerin ısı kapsamı, girenlerin ısı kapsamından büyüktür
II. ∆H > O dır.
III. Tepkime süresince ortama ısı verir

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve IIINOT: Her sorunun puan değeri yanında belirtilmiş olup toplam 100 puandır.Sınav süresi 40 DAKİKA dır.
Başarılar dilerim.


Load disqus comments

0 Yorumlarınız