Aöf 4. Sınıf Denetim Ünite 1 Ders Notları2013 Denetim Güz Dönemi Final Sınavı Deneme Soruları ve Cevapları
http://nettebuldum.blogspot.com/2013/02/2013-denetim-guz-donemi-final-snav.html


Denetim 5. Ünite Ders Notları
http://nettebuldum.blogspot.com/2013/02/denetim-5-unite-ders-notlar-2013-final.html
Denetim 6. Ünite Ders Notları
http://nettebuldum.blogspot.com/2013/02/denetim-6-unite-ders-notlar-2013-aof.html
Denetim 7. Ünite Ders Notları
http://nettebuldum.blogspot.com/2013/02/denetim-7-unite-ders-notlar-2013-aof.html
Denetim 8. Ünite Ders Notları
http://nettebuldum.blogspot.com/2013/02/denetim-8-unite-ders-notlar-aof-2013.html


Denetim Dersi. 1 Ünite Güz Dönemi Ara Sınavında Çıkması Muhtemel Sorular;
http://nettebuldum.blogspot.com/2012/11/denetim-dersi-1-unite-2013-guz-donemi.html
1. Ünite soruları ve cevapları için
3.Ünite Ders Notları
http://nettebuldum.blogspot.com/2012/12/aof-4-snf-denetim-dersi-3-unite-ders.html


4. Sınıf Denetim Güz Dönemi Ara Sınav 2. Ünite Soruları ve Cevapları


http://nettebuldum.blogspot.com/2012/12/aof-4-snf-denetim-guz-donemi-ara-snav-2.htmlMerhabalar. Açık ögretim işletme 4. Sınıf derslerinden olan Denetim dersi 1. Ünite ders notları özetiyle karşınızdayız. Bu yazı nettebuldum.blogspot.com yazarları tarafından özet haline getirilmiş bir yazıdır. Yani internette hiç bir yerde yoktur. Lütfen sitelerinize alırken kaynak olarak blog sayfamızı gösteriniz, en azından bunu yapın :) umarım işinize yarar, iyi çalışmalar
Bu arada Denetim 1. sınavı 1-4 ünitelerden sorumlu olacaksınız tüm ders notları ve sorular sayfamızda olacaktır.
Denetim Ünite 1
Denetim; İktisadi faliyet ve olaylara ilişkin iddiaların önceden belirlenmiş ölçütlere uygunluğunu sağlamak amacıyla denetçilerin nesnel bir biçimde kanıt topladığı ve sonuçları değerlendirerek yazdıkları bir raporla bilgi kullanıcılarına illettikleri süreçtir.

Denetimi Gerekli Kılan Nedenler
1-) Çıkar Çatışması
                        > Devlet
                      > Yatırımcılar
Bilgi Üretim =  > Bilgi Kullanıcı > Kredi
                  > Ortak
                     > Sendikacılar

2-) Bilgi kullanıcıları 1. elden bilgiye sahip değildir.
3-) Muhaseve Sşsten her geçen gün karmaşıklaıyor.
4-) Ekonomik Olay ve kararlar toplumun tüm kesimlerini etkiliyor.

Konu ve Amaca Göre Denetim Türleri

1) Finansal Tablo Denetimi => Ölçüt, GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ
2) Faliyet Denetimi => Etkinlik ve Verimlilik
3) Uygunluk Denetimi => Uyulup uyulmadıpı > Uygun olup olmadığı  Ölçüt; Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Emir ve Talimatlar, Sirket Sözleşmeleri, 3. Kişi ile yapılan sözleşme

Denetcinin Türüne Göre Denetim
1) Bağımsız Denetçi;  Bağımsız Dış Denetim
2) İç Denetim ; İç Denetim
3) Kamu ( Devlet ) Denetimi; Kamu Denetimi
İsimlerinde de çıkarabileceğimiz kadar kolay bir başlık.

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları

Genel Standart (Kişisel )
Mesleki Dikkat
Eğitim Yeterlilik
Bağımsızlık ( Sosyal Sorumluluk)

Çalışma Alanı
Planlama
İç Kontrol
Kanıt Toplama

Raporlama Standartı
Tutarlılık
Uygunluk
Görüş Bildirme
Yeterli Açıklama

Bilinmesi Gerekenler; 

Ekonomik faliyetlere ilişkin savlarla, kabul edilmiş ölçütler arasındaki uygunluğun derecesinin denetçi bilgi kullanıcılarına denetim raporunda iletir.

Denetim türleri finansal tablo denetimi, uygunluk denetimi ve faliyet denetimidir. Denetçi türleri ise dış denetçi iç denetçi ve devlet denetçileridir.


Ülkemizde muhasebeçilik mesleği serbest muhasebeci mali müşavir odaları ve yeminli mali müşavir odaları olmak üzere iki ana ayrımdan örgütlenmiştir. Bu odaların bağlı olduğu üst örgütlenme ise türkiye serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminlik mali müşavirler odaları birliği ( TÜRMOB)dur. Türmob uluslararası muhasebeciler federasyonu IFAC üyesidir.

Kaynak; Nettebuldum.blogspot.com


Load disqus comments

4 Yorumlarınız