Sunumdan Önce Yapılması Gerekenler Nelerdir?


Sunumdan önce yapılması gerekenler
Evet
Hayır
Sunum yeri daha önceden görülüp prova yapılmıştır
x

Konu seçimi yapılmıştır.
x

Konunun güncel olmasına dikkat edilmiştir
x

Sunum için derinlik kaynaklardan faydalanılmıştır
x

Sunumda kullanılacak bilgisayar, mikrofon, projeksiyon gibi araç-
gereçler kontrol edilmiştir
x

Daha önce hazırlanmış bazı belge, grafik ve şekiller kullanılmıştır
x

Sahne veya kürsü rahat kullanılmıştır.

x
Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler


Sunum esnasında ciddi, ağırbaşlı, temiz ve derli toplu görünüm sergilenmiştir
x

Ses tonuna, jest ve mimiklere dikkat edilmiştir.

x
Sahne rahat kullanılmıştır

x
Vücut diliyle iletişim kurulmaya çalışılmıştır
x

Ses ve kelimelerin doğru telaffuzuna özen gösterilmiştir

x
Sunumda, bilgisayar, CD, disket, projeksiyon cihazı, slayt makinesi, mikrofon gibi teknolojik araçlardan faydalanılmıştır
x

Slaytlarda kullanılan cümlelerin kısa ve etkili olmasına özen gösterilmiştir

x
Sunum Sonunda Yapılması Gerekenler


Dinleyicilerin sorularına onlarla tartışmaya girmeden açık ve net cevaplar verilmiştir

x
Load disqus comments

0 Yorumlarınız