Nurullah Ataç Kimdir ? Edebi Kişiliği

Nurullah Ataç (d. Nurullah Ataç, 21 Ağustos 1898 - 17 Mayıs 1957), Türk eleştirmen, denemeci, yazar, şair. Eleştiri ve deneme alanı dışında hemen hemen yapıt vermeyen sayılı yazar ve şairlerden biridir.
Dilde yalınlaşma ve özleştirme deviniminin savunucularındandır. Türkçedeki yabancı sözcükleri kullanmamış, dille düşünce arasında dolaysız bir ilişki olduğunu, somut düşünme geleneğinin doğabilmesi için kavramların saydam, hangi kökten geldiklerinin anlaşılır olması gerektiğini vurgulamıştır. Bu yol da, Ataç'a göre, Latince, Grekçe, Farsça, İngilizce,Arapça gibi yabancı dillerin eğitimini zorunlu kılmak başarılamayacağına göre, bunlardan alınan sözcüklerin Türkçeleştirilmesinden geçer:
Uydurma dil dediler mi, bir şey söylediklerini sanıyorlar. Söyleyim ben size; Bu uydurma sözünü, Türkçecilik akımına karşı bir silah diye kullanmaya kalkanlardan ne dediğini bilen, şöyle gerçekten düşünerek konuşan bir tek kişi tanımıyorum. Evet, uyduracağız, bizim yaptığımız, uydurduğumuz kelimeler de yavaş yavaş halka işleyecek, eski Arapça, Farsça kelimelerin işlediği gibi. Onların yerini tutacak.
  • Cumhuriyet döneminin önemli deneme ve eleştiri yazarıdır.
  • Yaşamının büyük bir bölümünü çevirmenlik yaparak Yunan,Latin,Fransız ve Rus klasiklerinin çoğunu dilimize kazandırmıştır.
  • Türkçe’yi sadeleştirme çalışmalarının ateşli savunucusudur.
  • Dilimizde Arapça ve Farsça kelimelerin bir an önce atılmasını ister.
  • Eserlerinde “ve” bağlacını Arapça’dan geçti diye hiç kullanmaz onun yerine “ile” bağlacını kullanır.
  • Akıcı ve sade bir anlatımı vardır.
  • Ataç bir devrik cümle ustasıdır.


ESERLERİ
Günce I -II (1972) (GÜNLÜK TÜRÜNDE)

DENEME-ELEŞTİRİ-SÖYLEŞİ 
Günlerin Getirdiği (1946)
Sözden Söze (1952)
Karalama Defteri (1953)
Ararken (1954)
Diyelim (1954)
Söz Arasında (1957)
Okuruma Mektuplar (1958)
Prospero ile Caliban (1961)
Söyleşiler (1964)
Dergilerde (1980
Load disqus comments

0 Yorumlarınız