Kültürün Nesillere Aktarımında Dilin Önemi Nedir?

Dil ve kültür geçmiş ile gelecek aralarında bir köprü vazifesi görür .
Dil kültürün taşıyıcıdır,dil olmasaydı kültürel birikim gelecek nesillere taşınamazdı.
Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak lisan ve kültürün mühim bir payı vardır .
Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden mühim izler taşır .
Kültür ve dil bir halkın en önemli ortak özelliklerindendir .

Gönderici-alıcı iletişimde bulunması zorunlu iki ögedir.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız