Koşuk'un Uyak ve Redifleri

KOŞUK"UN UYAK VE REDİFLERİ:        sayfa 38Uyak ve redifler:
a    esneyu                  “nayu” redif       s yarım uyak
a    osnayu
a    kasnayu
b    kükreşür 
c     ıngraşu           “u” redif         ş yarım uyak
c    möngreşü
c    tanglaşu
b     mangraşur
d    yagmurın              ın redif      r yarım uyak
d    torın
d    karın
b    engreşür

e     erüşdi                     “di” redif “ş” yarım uyak
e     akışdı
e     örüşdi
b    ügrişür

f     kölerdi  
f     ilerdi                            “erdi” redif “l” yarım uyak
f     yılırdı
b     çergeşür
g    saçıldı
g    suçuldı                              “ıldı” redif “ç” yarım uyak
g    açıldı                    
b    yugruşur 
h    tizildi                       dı redif    l yarım uyak    
h    yazıldı
h    özeldi
b    adrışur
Load disqus comments

0 Yorumlarınız