2014 - 2015 9. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 23 Soruları ve Cevapları ( Ada Yayınları )


2. ETKİNLİK:
I.

   Evet
Hayır
Gazete haberlerinde dil göndergesel( göndergeyi olduğu gibi ifade etme) işleviyle mi kullanılmıştır?
     X


II.

   Evet
Hayır
 Yukarıdaki reklam metinlerinde dil, alıcıyı harekete geçirme işleviyle mi kullanılmıştır?
     X


III:

   Evet
Hayır
Yukarıdaki görsel ögede Emir ve annesi sohbet ederken görmekteyiz. Bu konuşmada dil kanalı kontrol işleviyle mi kullanılmıştır?
     X


IV:

   Evet
Hayır
 Ahmet Hamdi Tanpınar, okuduğunuz şiirde dili heyecana bağlı işleviyle mi kullanmıştır?
     X


V.

   Evet
Hayır
 Yukarıdaki metinde dil, dil ötesi  işleviyle mi kullanılmıştır?
     X


VI.

   Evet
Hayır
 Okuduğunuz şiirde altı çizili kelimeler veya kelime grubunun gerçek anlamda mı yoksa mecaz anlamda mı kullanıldığını söyleyiniz. Bu incelemenin sonucundan hareketle şiirde dil şiirsel işleviyle mi kullanılmıştır?
     X

3.ETKİNLİK:
a. “mıh gibi aklımda tutuyorum” , “ısıtıyorum” ,“ yoksul bir gramofon”  “Cuma”  “ kullanılmamış bir gök”  ve “ haftalar ellerimde ufalanıyor.”  İfadeleri mecaz anlamda kullanılmıştır.
b. 1 ) Teşbih (Benzetme) :
Anlama güç katmak için, aralarında gerçek ya da mecaz, çeşitli yönlerden ilgi, benzerlik bulunan en az iki varlıktan zayıf olanı nitelik bakımından güçlü olana benzetme sanatıdır.
Teşbih sanatında en az iki, en fazla dört öğe bulunur. Öğeleri şunlardır:
1- Benzeyen:
Birbirine benzetilen şeylerden nitelik bakımından güçsüz olanıdır.
2- Kendisine Benzetilen:
Birbirlerine benzetilen şeylerden nitelik bakımından daha üstün ve güçlü olanıdır.
3- Benzetme Yönü:
Benzeyen ve kendisine benzetilen arasındaki ortak noktadır. Zaten benzetme bu ortak noktayı belirtmek için yapılır.
4- Benzetme Edatı:
Benzeyen ve kendisine benzetilen arasında benzetme ilgisi kuran kelime veya ektir.
Ör: Bu sesler dokunuyor en ağrıyan yerime,
      Bir eski çıban gibi işliyor içerime.
            (Ayak Sesleri/Necip Fazıl Kısakürek)
Benzeyen: Sesler
Kendisine benzetilen unsur: Eski çıban
Benzetme yönü: Batmak, işlemek
Benzetme edatı: Gibi
Teşbih- beliğ: benzetmenin sadece benzeyen ve kendisine benzetilen unsurları kullanılarak yapılan teşbihe denir.
Örnek: kömür gözlüm:   benzeyen: göz,  kendisine benzetilen: Kömür
Teşhis (Kişileştirme) :
İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıklara insana özgü bir özellik verme sanatına teşhis denir.
Ör: Ağlama karanfil beni de ağlatma
      Sil gözyaşlarını
Metinde kullanılan söz sanatları:
Teşhis:  yoksul bir gramofon
Kişileştirme( teşhis):   mıh gibi aklımda tutuyorum, Cuma çalıyor, kullanılmamış bir gök
Teşbih-i beliğ:  içimi seninle ısıtıyorum
c. Metinde dil şiirsel işlev dışında heyecan bildirme işleviyle kullanılmıştır.

Load disqus comments

0 Yorumlarınız