2014 - 2015 9. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 20 Soruları ve Cevapları ( Ada Yayınları )

ANLAMA, YORUMLAMA

1. Çevrenizdeki insanların, daha çok hangi iletişim yöntemlerini kullandıklarını söyleyiniz.
Daha çok dille gerçekleştirilen iletişimi kullanmaktadır.

2. "Telefon, mektup, elektronik posta" gibi iletişim araçlarından hangisini daha çok kullandığınızı nedenleriyle açıklayınız.
Dijital çağda yaşıyoruz o yüzden telefon ve e posta günlük hayatta sıklıkla kullandığımız iletişim araçları

3. Sevdiğiniz, özlediğiniz birine duygularınızı aktarmak için telefonla konuşmak yerine mektup yazmayı düşündüğünüz oldu mu? Olduysa bunun gerekçelerini sıralayınız.
Olmadı, yaşım gereği hayatımda hiç mektup yazmadım.
4. İstiklâl Marşı'mızın ve bayrağımızın uluslararası ilişkilerde neyi ifade ettiğini söyleyiniz.
İstiklal Marşı ve bayrağımız devletimizin ve milletimizin bağımsızlık sembolüdür...

5. "Büyüklere saygılı davranmak, sonbaharda ağaçların yapraklarını dökmesi" hangi gösterge çeşitlerinin örneğidir? Belirtiniz.
Büyüklere saygılı davranmak >sosyal gösterge 
sonbaharda ağaçların yapraklarının dökülmesi > doğal göstergeye 


6. Kamuoyunun bilinçlendirilmesinde basının önemini belirten bir paragraf yazınız. Yazınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.
Basın-yayın kuruluşları bir toplum haber alma ihtiyacını karşılayan en önemli unsurlardandır.Tarafsız ve doğru habercilik anlayışındaki basın sayesinde ülkesindeki ve dünyadaki tüm gelişmelerden haberdar olur.Basın toplumun genel sesini, duygu ve düşüncelerini yansıtarak kamuoyu oluşturur.


DEGERLENDIRME

1. Aşağıdaki cümlelerde yargılar doğru ise yay ayraç içine "D", yanlış ise "Y" yazınız.

• İnsanlar iletişim kurmadan yaşayamaz. (D)

• Gösterge sistemlerini inceleyen bilime "gösterge bilimi" denir. (.D)

• Geleneklere uygun davranışlar sergilemek doğal gösterge örneklerinden biridir. (Y)2. Bağlam dışı bir konuşma iletişimi nasıl etkiler? Açıklayınız.

Bağlam iletişimin gerçekleştiği ortamdır.Yüz yüze iletişim farklı mekanlardaki yapılan iletişimden daha sağlıklı ve etkilidir.

3. Aşağıdakilerden hangisi iletişim ögelerinden biri değildir?

A. Gönderici B. Alıcı C. İleti D. Kanal E. Amaç

4. "Sizi uyandırmaya kıyamadım. Misafirimiz uyanınca kahvaltınızı yapmadan dışarı çıkmayın, lütfen!" Yukarıdaki notun iletisini, başka hangi iletişim yöntemleriyle anlatabilirsiniz?
Hareketlerle(jest ve mimiklerle) , yazılı ve sözlü olarak anlatabiliriz.

5. "Kamuoyu, çeşitli araçlar, özellikle basınla kendisini yansıtır." sözünü açıklayınız.

Kamuoyu dediği toplumdur.Bir toplumun sesini duyurmada, kendini ifade etmede basın en önemli araçlardan biridir.

6. Aşağıdakilerden hangisi, doğal bir göstergedir?

A.İnsanların ayakkabılarını boyamaları
B. Yardıma muhtaç birine yardım edilmesi
C. Ağaçların yapraklarının sararması
D.İnsanların selamlaşması
E. Otobüste büyüklere yer verilmesi

ARAŞTIRMA:
Dilin oluşumuyla ilgili araştırma yapınız...
Teşhis(kişileştirme) teşbih(benzetme), teşbih-i beliğ söz sanatları hakkında araştırma yapınız...

Bu yazı edebiyatfatihi.blogspot.com sitesinden alınmıştır. Kaynak siteyi ziyaret edin


Load disqus comments

0 Yorumlarınız