2014 - 2015 10. Sınıf Edebiyat Sayfa 4 Soruları ve Cevapları ( Meb Yayınları )

1. Verilen metin parçalarında anlatılanları birer cümle ile sözlü olarak ifade ediniz.
                1.Metin: Osman Gazi’nin bir beylik kurma isteyişini işlemektedir.
                2. Metin: Osmanlı soyunun Oğuzların Kayı boyuna dayandığı, bir uç beyliği oldukları, Osman Gazi’nin Ahilerle olan ilişkisini ve devletin kuruluşuna katkısı olan bazı kişileri anlatmaktadır.
                3.Metin: I. Göktü Devleti anlatılmaktadır. Devletin kuruluşunda ve yıkılışındaki etkenlerde bahsedilmektedir.
                4. Metin: Göktü Devleti’nin kuruluş aşaması ve devletin bağımsızlık kazanmasını anlatmaktadır.
2. İncelediğiniz metin parçaları tarihimizin hangi dönemlerine ışık tutar? Sözlü olarak belirtiniz.
            İlk iki metin Osmanlı Devletini’nin kuruluş dönemine ışık tutar. (13 yy) 3. Ve 4. Metin ise Göktürk Devleti zamanına ışık tutmaktadır (  6. Yy. -552-744 yıllarında hüküm sürmüş bir devlet)
3. Yukarıdaki metinlerden hangileri tarihi, hangileri edebi metindir? Neden?
            1. ve 3. Metin estetik kaygı amaçlı yazıldığı için edebi metindir.  2. Ve 4. Metin ise bilgi vermeyi amaçladığı için öğretici metindir.


4. Bu metinlerdeki bilgilerin veriliş biçimini karşılaştırınız. Sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

            Metinlerdeki bilgi verilişleri farklıdır. Öğretici metinlerde amaç bilgi vermektir. 2. Ve 4. Metinde bilgiler nesnel olarak direkt bir biçimde okuyucuya sunulmuştur. 1. ve 3. Metin  edebi metindir bilgi ikinci plandadır ancak içerik itibari ile tarihe ışık tutan bilgiler vermektedir.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız