2014 - 2015 10. Sınıf Edebiyat Sayfa 14 Soruları ve Cevapları ( Meb Yayınları )

2-
a)
gazel:
Beyitlerle yazılmıştır. Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Dili ağırdır. Yabancı kelimeler çoktur. Divan edebiyatı ürünüdür.

Koşma:
Dörtlüklerle yazılmıştır. Hece ölçüsü kullanılmıştır. Dili sadedir. Aşık tarzı halk edebiyatı ürünüdür.

b)
Çünkü toplumda kültürel sevileri farklı olan insanlar vardır. Halk edebiyatı halka divan edebiyatı ise okumuşlara hitap eder.
1. Etkinlik
1.Toplumlar farklı zihniyetlere sahiptir. Her toplumun kültürünü oluşturan şeyler farklıdır. Dolayısıyla toplumların ortaya koydukları sanat ürünleri de farklı olacaktır. Yaşayış biçimi, inançlar, coğrafya gibi etkinler toplumların kültürünü oluşturur.
Sanat eserini oluşturan temel şey sanatçının zihniyetidir. Sanatçı da toplumun zihniyetini yansıtır.
Sanat eseri toplum ve sanatçı zihniyetini yansıtır.
Farklı zihniyetler farklı kültürel ürünlerin ortaya çıkmasına en büyük nedendir.

2.


kaynak; bolcevap.blogspot.com

Load disqus comments

0 Yorumlarınız