10. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 39 Soruları ve Cevapları ( Öğün Yayınları )

1. Aşağıdakilerden hangisi sunumda görsel malzemenin kullanılış amaçlarından değildir?
A)Konuyu anlatırken zaman kazanmak
B)Dinleyicilerin verilen bilgileri iyi algılamalarını sağlamak
C)Sunumu renklendirerek dikkat çekmek
D)Yanlış anlamaları engellemek
E)Dinleyicilerin hoş vakit geçirmesini sağlamak

2. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?
A)Renk ve şekil bakımından çok dikkat çekici kıyafet giymemek
B)Sunumdan önce seyircili prova yapmak
C)Sunumda söylenecekleri olduğu gibi slayttan okumamak
D)Sunumu, dinleyicilerin bilgi düzeyine göre ayarlamak
E)Her slayttan sonra bir dakika ara vermek

3. Aşağıdakilerden hangisi sunumda kullanılacak teknik malzemelerden değildir?
A)Bilgisayar
B)VCD, DVD
C)Projeksiyon
D)Mikrofon
E)Kamera

4. Aşağıdakilerden hangisi tartışma başkanın görevlerinden değildir?
A)Konuyu özellikleriyle dinleyicilere belirtmek
B)Konuşmacıları dinleyicilere tanıtmak
C)Konuşmacıların konu dışına çıkmalarını engellemek
D)Konuşmacılara istedikleri süreyi vermek
E)Tartışmanın sonucunu açıklamak

5. Aşağıdakilerden hangisi tartışma konusunun özelliklerinden biri değildir?
A)Katılımcılar için ilgi çekici olması
B)Açık olması
C)Konuyu tam olarak belirtmesi
D)Sınırlanabilmesi
E)Sadece soru yoluyla ifade edilmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi sunumda konuşmacının yapmaması gerekenlerdendir?
A)Dinleyicilerle dostça iletişim kurması
B)Dinleyicilerin o konudaki bilgilerini küçümsememesi
C)Dinleyicileri de sunuma dâhil etmesi
D)Bazen nükteli konuşması
E)Dinleyenlere sırtını dönerek sunuları okuması

7. Tartışma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Bütün tartışmalar topluma açık yapılır.
B)Konunun tek yönü üzerinde durulur.
C)Konuşmacıların ifadelerinde anlatım bozukluğu olabilir.
D)Konuşmacılara eşit süre verilir.
E)Bütün tartışmalarda toplumun genelini ilgilendiren güncel sorunlar ele alınır.


8. Aşağıdakilerden hangisi tartışma türlerinden değildir?
A)Panel
B)Söyleşi
C)Forum
D)Açık oturum
E)Sempozyum (bilgi şöleni)

9. Panelde dil, ağırlıklı olarak hangi işleviyle kullanılır?
A)Sanatsal işlev
B)Alıcıyı harekete geçirme işlevi
C)Dil ötesi işlev
D)Göndergesel işlev
E)Heyecana bağlı işlev

10. Panel ile forumu karşılaştırınız

 Forumun panelden tek farkı  tartışmanın sonunda seyircilere de söz hakkı verilmesidir.

Cevaplar:  E B E D E E A B D
Load disqus comments

1 Yorumlarınız: