9. Sınıf Matematik 2. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORU 1) NOT.ÇÖZEREK BULUNUZ. (6 PUAN)SORU 2) NOT.ÇÖZEREK BULUNUZ. (6 PUAN)


SORU 3) ABA ve BAB üç basamaklı sayılardır.ABA-BAB=364 olduğuna göre 
,A-B işleminin sonucu kaçtır? (7 PUAN)SORU 7) 2x-y  ile  2x+y  aralarında asaldır.
Buna göre    ise  x+y toplamını bulunuz.
(7 PUAN)

SORU 8) 3 X . 20 sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 60 olduğuna göre x sayısı kaçtır?(6 PUAN)


SORU 9) a ve b doğal sayılardır. 38!=5a . b olduğuna göre a sayısının en büyük değeri kaçtır? (6 PUAN)SORU 10) (5 PUAN) NOT:ÇÖZEREK BULUNUZ.
X,sayı tabanını göstermek üzere (328)x ifadesinde ,x aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)9 B)7 C)5 D)2 E)6


SORU 11) A,B,C sayıları birbirinden ve sıfırdan farklı rakamlardır.ABC+BCA+CAB=1776 
 ise A+B+C işleminin sonucu kaçtır?(7 PUAN)
SORU 4) 35A2 dört basamaklı sayısının 4 ile tam bölünebilmesi için
 A sayısının alacağı değerler kaç tanedir?(6 PUAN)


SORU 5) Aşağıdaki soruları çözünüz.(7 PUAN)
a)40 sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerinin sayısı kaçtır?
b)50 sayısının pozitif tam bölen sayısını bulunuz.

SORU 6 ) x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere,32 . x= y 3 eşitliğini sağlayan
en küçük x değerini bulunuz.(6 PUAN)

SORU 12) a ve b birer doğal sayı olmak üzere 16.a=b2 eşitliği veriliyor.
Buna göre a+b nin en küçük değeri kaçtır?(6 PUAN)


SORU 13) Rakamları farklı iki basamaklı en büyük pozitif tam sayı ile rakamları farklı iki basamaklı 
en küçük pozitif tam sayının farkı kaçtır? (7 PUAN)
SORU 14)Aşağıdaki soruları çözünüz.(6 PUAN)
  1. (121)4 +(213)4=
  2. (402)5-(213)5=
  3. (21)4.(23)4=

SORU 15) 1234567 sayısının 7 ile bölünüp bölünmediğini bulunuz.(6 PUAN)SORU 16) 25 Basamaklı 333…….333 sayısının 9 ile bölümünden kalanı bulunuz.(6 PUAN)


Load disqus comments

0 Yorumlarınız