12. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 180 Soruları ve Cevapları ( Lider Yayınları )

Roman- Huzur
1)Karakterlerin Kişisel Özellikleri:
Mümtaz: Küçük yaşta annesini ve babasını kaybetmiş, küçüklüğünden beri kitapları seven, hayal dünyası geniş bir insandır.
Nuran: Fahir’in eski karısı, Mümtaz’ın sevdiği kadındır. Güzel, neşeli, saygılıdır.
İhsan: Mümtaz’ın yetişmesinde önemli rolü olan bilgili, kültürlü bir insandır. Bir ayağı sakattır ve hastadır.
Macide: İhsan’ın karısıdır. Mümtaz’ın büyüyüp yetişmesinde önemli rolü vardır. Ona annelik etmiştir.
Orhan: İhsan’ın arkadaşıdır.
2)Metnin Olay Örgüsü:
Mümtaz, İhsan ve Macide’nin yanına nasıl geldiğini düşünür. Babasını kaybettiği günü hatırlar.
Mümtaz ile Nuran bir ada vapurunda tanışırlar. Nuran’ın evliliği baştan sona anlatılır.
Nuran ile Mümtaz arasında duygusal bir yakınlaşma başlar.
İhsan, uzun süren hastalığından sonra yeniden sanat ve fikir tartışmalarına girer.
3)Olay örgüsünü oluşturan olaylar Cumhuriyetten kısa bir süre önce, 20. Yüzyılın başlarında, İstanbul’da geçmektedir.
4)Kişiler, mekanlar ve zaman metnin kurgusuna uygundur.
5)Metindeki kahramanlarla gündelik yaşamda karşılaşabiliriz.
6)Metinde zaman, mekan, olay örgüsü ve kahramanlar arasında gerçeklik duygusu uyandıracak temel bağ Mümtaz’ın iç dünyasının yansımalarıdır. Bütün kişiler ve olaylar Mümtaz’ın gözüyle değerlendirilir.
7)Metinde kahramanlar, olay, mekan, zaman unsurları Mümtaz’ın hayatı ve düşünceleri etrafında bir araya getirilmiştir.
8)Metnin anlatıcısı üçüncü kişidir. Olaylar, ilahi bakış açısıyla anlatılmıştır.
9)Metnin paragrafları “huzuru arayış” teması etrafında birleşmiştir.
11)Huzur romanı Cumhuriyet Döneminde yazılmış önemli psikolojik romanlar arasındadır. Cumhuriyetin ilk neslinin iç dünyasındaki buhranları, toplumun insana baskıları, insanın yalnızlıkları ve arayışları, İkinci Dünya Savaşı’nın olumsuz etkileri bu romanda ele alınmıştır. Roman aslında bir huzursuzluğun, arayışın romanıdır.
12)Huzur romanında psikoloji biliminin ve realizm- natüralizm akımlarının etkileri görülür.

13)Romanda toplumdaki sanat ve düşünce ortamları, bireyin iç dünyasında kurduğu yaşam ile gerçeklerin çatışması gibi sosyal ve bireysel problemler görülür.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız