11. Sınıf Edebiyat Sayfa 222 Soruları ve Cevapları ( Yıldırım Yayınları )


3.Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi için söylenemez?
A)   Yerli kaynaklara yönelme
B)   Halk edebiyatına ilgi duyma
C)   Divan edebiyatındaki mazmunları kullanma
D)   Türk tarihine ve zaferlerine hayranlık duyma
E)  Toplum için sanat anlayışına yönelme
 
4.Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi tiyatro yazarlarındandır?
A) Namık Kemal                   B) Necip Fazıl Kısakürek            C) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Musahipzâde Celâl          E) Faruk Nafiz Çamlıbel
 
5.Millî Edebiyat Dönemi sanatçılarının dildeki gelişmeye nasıl katkı sağladıklarını sözlü olarak ifade ediniz.
 
1.Aşağıdaki cümlelerin başlarına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.
( D  ) Millî Edebiyat Döneminde sade dil ve hece ölçüsünü savunan sanatçılar, Türkçeye bilimsel nitelik kazandırma çabası içinde olmuşlardır.
(  D ) Millî Edebiyat sanatçıları hikâyelerini gözleme dayalı olarak ortaya koymuşlardır.
( Y  ) Millî Edebiyat Döneminde farklı tarz ve anlayışta eser veren sanatçıların ortak yönü, hece ölçüsünü esas almalarıydı.
 
2.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.
a.  Millî Edebiyat Döneminde KONUŞMA dili YAZI dili hâline getirilmeye çalışılmıştır.
b.Konularını günlük hayattan ve Türk tarihinden alan hikâyeleri ile tanınan Ömer Seyfettin Millî Edebiyat Döneminin önemli yayın organı olan GENÇ KALEMLER adlı dergide yayımladığı YENİ LİSAN adlı makalesiyle dilde sadeliği savunmuştur.
c.Ömer Seyfettin Türk hikâyeciliğinde, Maupassant tarzı hikâye anlayışının öncüsü olarak kabul edilir.

3.Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp'ın eserlerinden biri değildir?
A) Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak                                       B) Türkçülüğün Esasları
C)  Türk Sazı                         D) Türk Medeniyet Tarihi                        E) Malta Mektupları
 
4.Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Âkif Ersoy'un "Safahat" adlı eserine ait yedi bölümden biri değildir?
A) Fatih Kürsüsünde                         B) Hakkın Sesleri                           C) Gölgeler
D)Asım                                           E) Çanakkale Şehitleri
 
5.Millî Edebiyat Döneminde aşağıdaki düşünce hareketlerinden hangisi yer almaz?
A) Batıcılık                                       B) Türkçülük                              C) Akılcılık
D) İslamcılık                                    E) Osmanlıcılık
 
6.Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Döneminin temsilcileri arasında yer almaz?
A) Ömer Seyfettin                            B) Ziya Gökalp              C) Ali Canip Yöntem

D) Mehmet Emin Yurdakul                E) Yahya Kemal Beyatlı
Load disqus comments

0 Yorumlarınız