11. Sınıf Edebiyat Sayfa 205 Soruları ve Cevapları ( Yıldırım Yayınları )


1.   Millî Edebiyat Döneminin neden "millîlik" vasfıile ifade edildiğini, bu özelliğin hikâye ve romanlara nasıl yansıdığını, dönemin siyasî ve sosyal şartlarınıda göz önünde bulundurarak tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.
Milli edebiyat romanı toplumun kültürünü, tarihini, yaşam koşullarını, maddi ve manevi değerlerini, Anadolu’nun keşfedilmemiş güzelliklerini ele aldığı için millilik vasfı taşımaktadır.
 
2.   Millî Edebiyat Dönemine ait hangi romanları okuduğunuzu belirterek bu romanlarda ele alınan konularla ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.
 
3.   Millî Edebiyat Dönemi romanlarının dönemin siyasi ve sosyal olaylarından etkilenerek ortaya konduğu söylenebilir mi? Tartışınız ve elde ettiğiniz sonuçları defterinize yazınız.
Milli edebiyat romanları dönemin siyasi ve sosyal olaylarından etkilenmiştir.

4.   Daha önce okumanız istenen Ateşten Gömlek romanından hareketle Türk romancılığının dünü ve bugünü hakkındaki düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.

 
Load disqus comments

0 Yorumlarınız