11. Sınıf Edebiyat Sayfa 176 Soruları ve Cevapları ( Yıldırım Yayınları )

SAYFA 176:
3.Mehmet Akif'in toplumu bilinçlendirme, ona mesaj verme çabası hemen hemen tüm şiirlerinde görüldüğü için aynı dönemde eser veren sanatçılardan farklı olarak halkın yaşama tarzı ve değerleri üzerinde durmuştur.. Şair, toplumsal bir duyarlılık oluşturmak için  Seyfi Baba manzumesinde yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız