10. Sınıf Kimya 2.Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

 1. 0oCde yoğunluğu 2,5 gr/l olan azot gazının basıncı kaç atmosferdir?(N2:28)

 2. 23090Th izotopu bir zincir radyoaktif bozunma sırasında toplam 6α taneciği ve 4β taneciği fırlatmıştır. Bozunma sonucunda oluşan X elementinin nötron sayısı nedir?


 3. Yarılanma ömrü 10 gün olan radyoaktif bir elementin 30 gün sonra 14 gramı bozunduğuna göre başlangıçta bu elementten ne kadarı elimizde idi?


 4. 4NH3(g) + 5O2(g) 4NO(g) + 6H2O(g) tepkimesinin entalpisini hesaplayınız.
  Bileşik Oluşum ısısı(kkal/mol)
1. NH3(g) -11
2. NO(g) -21,6
3. H2O(g) -68,3

 1. Deney
  [A]
  [B]
  Hız(M/sn)
  1
  0,2
  0,1
  1,2x10-4
  2
  0,1
  0,1
  0,3x10-4
  3
  0,1
  0,2
  0,6x10-4
  A + 2B X + 3Y tepkimesi için, belirli bir sıcaklıkta, farklı konsantrasyonlarda deneyler yapılarak yandaki veriler elde edilmiştir. a) Deneysel verilerden yararlanarak hız denkleminin bulunuşunu açıklayınız. b) k hız sabitinin sayısal değeri nedir?


 2. CaCO3(k) CaO(k) + H2(g) denge reaksiyonunun belirli sıcaklıktaki denge sabiti K 0,5tir. 2 litrelik reaksiyon kabına 5 mol CaCO3 katısı konuluyor. Sistem dengeye ulaştığında reaksiyon kabında yaklaşık kaç mol H2 gazı bulunur?

 1. 5 litre suda en fazla 50 mg CaCO3 çözündüğüne göre, CaCO3 için çözünürlük çarpımını hesaplayınız.
 2. 2,24 g KOH kullanılarak 2 litrelik bir baz çözeltisi hazırlanıyor. Bu çözeltinin: a) H+ ve OH- iyonları derişimlerini, b) pH ve pOH değerlerini hesaplayınız. (KOH:56 g/mol, KOH kuvvetli bir bazdır.)

 3. Asitlerin genel özelliklerinden 5 tanesini örnek reaksiyonlar ile yazınız.
Asit ve bazların elektron tanımlarını yaparak aşağıdaki konjuge (eşlenik) asit baz çiftlerini gösteriniz.
NH4+ + H2O H3O+ + NH3

Load disqus comments

0 Yorumlarınız