10. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 173 Soruları ve Cevapları ( Ekoyay Yayınları )

SAYFA 173

15. Etkinlik:
Bahçeler balolardan daha iyi. (Bu cümlede "daha" sözcüğü azlık-çokluk zarfıdır. Yüklem olan ve adlaşmış sıfat olan "iyi" sözcüğünü miktar bakımından etkilemektedir. Ne kadar iyi? Daha iyi.


Kuşlar kadınlardan daha güzel. ( Bu cümlede "güzel" adlaşmış sıfatının azlık-çokluk zarfı "daha" kelimesidir.)

Ve kendi yazı odam şimdiki durumda arkadaşlık toplantılarından daha yararlı, tiyatrolardan daha eğlenceli.
Not: Azlık-çokluk zarfı olan "daha" sözcüğü cümleye üstünlük anlamı katmaktadır.ANLAMA VE YORUMLAMA

2.  akşama....bütün gece.... beş......

3.
Gazete: Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın.

Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişi-
Demokrasi: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız