10. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 172 Soruları ve Cevapları ( Ekoyay Yayınları )

SAYFA 172

9. Etkinlik:
  • Açıklayıcı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özellikleri:
  • Okura bilgi vermek amaçlanır.
  • Düşünce yazılarında ve bilimsel metinlerde kullanılır.
  • Bir sorunla ilgili çözümler üretmek için kullanılır.
  • Bilgi ve görüşler, örneklerle tartışılıp ispatlanır.
  • Yazar, yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalıdır.
  • Dil göndergesel işlevde kullanılır.
  • İfadeler, açık ve kesindir.
  • Söz sanatlarına yer verilmez.
10. Etkinlik:
Bu metinde aşıklığın ne olduğu, nasıl aşık olunduğu anlatılmıştır. Bunların verildiği bilgi verici bir metindir.

11. Etkinlik:
Bu metinde kelimeler çoğunlukla gerçek anlamında kullanılmıştır.

12. Etkinlik:
Fiilleri zaman bakımından niteleyen, etkileyen sözcükler (zaman zarfları)

Maddi ve manevi bir sıkıntı sonunda 
Rüya sonucunda 
Uyandıkları anda

13. Etkinlik:
"Aşık Fasılları" adlı metinde dil göndergesel işlevde kullanılmış.
Söcükler çoğunlukla gerçek anlamda


Metinlerde benzerlikler ve karşılaştırmalardan yararlanma, tanımlama, örneklendirme, sınıflandırma gibi özelliklerden yararlanılmış mıdır?  CEVAP: YARARLANILMIŞTIR

Anlatımda kesin ve açık ifadeler kullanılmış mıdır? CEVAP: KULLANILMIŞTIR
Load disqus comments

0 Yorumlarınız