İlkel İnsanların İşaretlerle Anlatımda Sembollerle Anlatıma Geçişi Neden Zaman Almıştır?

İlkel insanların işaretler anlaşmalarından dile ne zaman geçişi hakkında  çok çeşitli varsayımlar öne sürülmüştür. Bu varsayımlar geleneksel dil bilgisi kitaplarında aşağı yukarı aynı biçimde sıralanır. Sınanabilir olmadığı için bir varsayım olarak değerlendirilemeyecek “ilahi kaynak” inancı dışında, “yansıma“, “jest-mimik kuramı“, “iş kuramı“, “ünlem kuramı“, “müzik kuramı” bu varsayımların en bilinenleridir.

Load disqus comments

0 Yorumlarınız