2014 - 2015 9. Sınıf Edebiyat Sayfa 13 Soruları ve Cevapları ( Ekoyay Yayınları )

GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT

1. "Edebiyatın Gücü" adlı metinden hareketle mimari, resim, heykel ve müzik gibi güzel sanatların genel özelliklerini belirleyiniz. Bu özellikleri aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

mimari:Malzemesi taş,ağaç,beton, demir olan sanat dalıdır.Sanatkar bu malzemeye tam anlamıyla hükmedemez.Mimaride fayda ön plandadır,estetik sonra gelir...

resim:Sanatkarın ruhunu heykel ve mimariye göre daha iyi yansıttığı sanattır.Heykelde eksik olan ruh belirli bir oranda resimde tamamlanır

heykel:Malzemesi, tunç taş, ağaç, alçı olan sanat dalıdır.Mimariye oranla estetik kaygı daha ön plandadır.

müzik:
 insan ruhundaki bütün duygular bütün değişimleri,
sınırsız bir ifade kabiliyetiyle verir.

2. "Edebiyatın Gücü" adlı metinden hareketle edebiyatın diğer sanat dallarından ayrılan yönlerini sözlü olarak ifade ediniz.

  • En önemli fark kullanılan malzemedir.
·         Amaçları bakımından farklıdır.
·         İfade edişleri farklıdır.
·          Gerçekliği ele alışları farklıdır.
3. "Şiirsiz Dünya Hayali" adlı metne göre demir devrinde faydasız olduğunu bildiği hâlde insanoğlu niçin silahının kabzasına çeşitli resimler çizmiştir? İnsanın sanatla uğraşma ihtiyacı duymasının sebeplerinin neler olabileceğini sözlü olarak ifade ediniz.

3. Etkinlik: a) Aşağıdaki tabloda yer alan sanat dallarının ana malzemelerinin neler olduğunu tablodaki uygun yerlere yazınız.

Sanat Dalı 

Sanatın Temel Malzemeleri

Resim boya, kalem, tuval, palet, fırça...

Heykel : 
 tunç taş, ağaç, alçı , mermer

Mimari: 
taş,ağaç,beton, demir

Müzik :
 ses,söz,nota

Edebiyat : dil(söz)

Tiyatro :hareket,jest ve mimikler,söz,

Sinema :söz,müzik

Opera :söz,müzik

Bale :hareket,

Pandomim :hareket

Operet: hareket,sesKaynak; Edebiyatfatihi.blogpsot.com

Load disqus comments

0 Yorumlarınız