10. Sınıf Matematik Sayfa 28 Soruları ve Cevapları ( Netbil Yayınları )

1. Aynı düzlemde çizilen 4 farklı çember en fazla kaç noktada kesişir?
cevap: 12

2. Bir çiçekçide 5 farklı tür çiçek ve 2 çeşit vazo vardır. Bu çiçekçiden 1 vazo içerisinde 3 farklı tür çiçek kaç değişik biçimde seçilebilir?
cevap: 20

3. ABC üçgeninin kenarları üzerinde N1, N2, N3, ... ,N8 noktaları verilmiştir. Köşeleri bu 8 noktadan üçü olan kaç farklı üçgen çizilebilir?
cevap: 54

4. Merkezi İzmir’de bulunan bir şirket İstanbul ve Ankara illerine 4 pazarlama elemanını gönderecektir. Her iki ile de en az bir pazarlamacı gideceğine göre bu 4 pazarlamacı kaç değişik şekilde görevlendirilebilir?
cevap: 72
5. sayısı kaçtır?
cevap: 5

6. 8 elemanlı bir kümenin en az 3 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır?
cevap: 219
 
7. (2x6 + x5 + 3x4 – 2x3 – x2 + x + 1).(4x4 – x3 + 2x + 1) çarpımı yapıldığında x6 teriminin katsayısı kaç olur?
cevap: 2

8. (2x2 – y2)n açılımında terimlerden biri ax6y6 ise a sayısını bulunuz.
cevap: -160
 
9. Yandaki Pascal üçgeninin satırlarının belirtildiği sayılar ile 11 in kuvvetleri arasındaki ilişki görülmektedir.
İlk beş satırda görülen bu ilişki 5, 6, ... , n. satırlarda da var mıdır? Araştırınız.

cevap: yoktur

10. Pascal üçgenini oluşturan sayılar arasında şekilde görüldüğü gibi bağıntıları vardır. Bu bağıntıların genel olarak doğru olup olmadığını araştırınız.

cevap: vardır
Load disqus comments

2 Yorumlarınız