2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Ne Zaman ?

15 Nisan 2014 SALI
Resmi Gazete
Sayı : 28973
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:
Karar No: 1289
- K A R A R -
1- İlk oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda ikinci oylamasının 24 Ağustos 2014 Pazar günü, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkede oy kullanma tarihleri ise, ilk oylaması 31 Temmuz - 3 Ağustos 2014, seçimin ikinci oylamaya kalması durumunda, ikinci oylaması 17 - 20 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin düzen içinde ve dürüstlükle yönetilip, sonuçlandırılması ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla 2014 YILINDA YAPILACAK CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN BULUNDUKLARI ÜLKELERDE OY KULLANMALARI AMACIYLA İHTİYAÇ DUYULAN MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SEÇİMLERLE İLGİLİ YURT DIŞINDAKİ DİĞER HARCAMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARI GÖSTERİR ÖRNEK: 200 SAYILI GENELGE'NİN kabulüne ve Genelge'nin bu kararın eki sayılmasına,
2- Karar örneğinin ve eki Genelge'nin;
a) Yüksek Seçim Kurulu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na,
b) Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na,
c) Dışişleri Bakanlığı'na,
gönderilmesine,
3- Karar örneği ve eki Genelge'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasına,
12/4/2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Load disqus comments

0 Yorumlarınız