12. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 181 Soruları ve Cevapları ( Lider Yayınları )

Anlama Yorumlama
1)İncelediğimiz metinlerde bilinç akışı ve iç konuşma tekniklerinden yararlanılmıştır.
2)Kahraman anlatıcının bakış açısıyla oluşturulan metinler iç konuşma yöntemi için daha uygundur. İlahi bakış açısını yansıtan metinlerde ise bilinç akışı yöntemi kullanılabilir.
2)Bireyin iç dünyasını esas alan  yazarlar aşk, yalnızlık, umut, hayal kırıklığı, yaşama sevinci gibi bireysel duyarlılığı yansıtan konuları ele alırlar.
4)a)Bahtımın Yıldızı metninde Zinnure’nin duygu ve hayallerini kendi dünyasında yaşaması bireyin kapalı bir kültür içinde yaşadığını, toplumsal norm ve baskılar karşısında kendi iç alemine sığındığını gösterir.
b)Huzur romanında genç kuşağın arayışları, geçmişle gelecek arasında sıkışıp kalmaları, sanat ve musıkînin amacı hakkındaki sorgulamaları günümüzde de devam eden ve henüz çözülememiş meselelerdir.

5)İncelediğimiz metinlerde Cumhuriyet Döneminde meydana gelen toplumsal gelişmelerin bireyler üzerindeki etkileri sezilmektedir.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız