11. Sınıf Edebiyat Sayfa 209 Soruları ve Cevapları ( Yıldırım Yayınları )


2.Etkinlik
Peyami: Hariciye memuru, Milli mücadelenin içinde
Cemal: Ayşe’nin ağabeyi, önemli subaylardan
Ayşe: İzmir’in ve Kurtuluş’un bir sembolü olarak görülen genç bir kadın
3.Etkinlik
Ateşten Gömlek romanındaki kişiler İstanbul’un soylu ailelerine mensup gençlerdir.
4.Etkinlik
Metnin teması milli mücadeledir.
Metindeki olay örgüsü Peyami, Ayşe, İhsan ve Cemal’in hayatları ekseni esas alınarak Kurtuluş Savaşı’nın İstanbul’daki mitinglerden başlayıp Anadolu’ya nasıl yayıldığı anlatılmaktadır.
Metin kahramanlardan biri olan Peyami’nin hatıraları biçiminde oluşmuştur.
Metindeki tasvir ve tahliller Peyami’nin bakışıyla yansıtılmıştır.
5.Etkinlik
Milli mücadeleyi anlatmaktadır.
Milli edebiyat roman geleneğine göre yazılmıştır.
Milli mücadele konusunu işleyen ilk romandır.

Realizm akımının etkisiyle yazılmıştır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız