will.i.am - Scream Shout ft. Britney Spears [ Türkçe Çeviri ]Bring the action
Hareketi getir

When you hear this in the club
Bunu duyduğunda clubta
You gotta turn the sh-t up
You gotta turn the sh-t up
You gotta turn the sh-t up
Açmalısın sesini, açmalısın sesini, açmalısın sesini
When we up in the club
Biz clubta belirince
All eyes on us
All eyes on us
All eyes on us
Tüm gözler üzerimizde, tüm gözler üzerimizde, tüm gözler üzerimizde
See the boys in the club
Clubtaki oğlanları görüyorum
They watching us
They watching us
They watching us
Bizi seyrediyorlar, bizi seyrediyorlar, bizi seyrediyorlar
Everybody in the club
Clubtaki herkes
All eyes on us
All eyes on us
All eyes on us
Gözleri üzerimizde, gözleri üzerimizde, gözleri üzerimizde

I wanna scream and shout, and let it all out
Çığlık atıp bağırmak, hepsini haykırmak istiyorum
And scream and shout, and let it out
Ve çığlık atıp bağırmayı, hepsini haykırmayı
We saying, oh wee oh wee oh wee oh wee oh
Söylüyoruz oh wee oh wee oh wee oh wee oh
We saying, oh wee oh wee oh wee oh wee oh
Söylüyoruz oh wee oh wee oh wee oh wee oh
I wanna scream and shout, and let it all out
Çığlık atıp bağırmak, hepsini haykırmak istiyorum
And scream and shout, and let it out
Ve çığlık atıp bağırmayı, hepsini haykırmayı
We saying, oh wee oh wee oh wee oh wee oh
Söylüyoruz oh wee oh wee oh wee oh wee oh 

You are now rocking with Will.i.am and Britney, b-tch
Dağıtıyorsun şu an Will.i.am ve Britney sürtüğüyle

Oh yeah... Bring the action
Oh evet... Hareketi getir

Rock and roll, everybody let's lose control
Rock and roll, kaybetsin herkes kontrolü
All the bottom we let it go
Tüm dibe vurmalara izin verdik
Going fast, we aint going slow, no
Hızlanıyoruz, yavaşlayamayız biz, hayır
Hear the beat, now let's hit the floor
Ritmi duy, şimdi dans pistini sallayalım
Drink it up, and then drink some more
Dibe vuralım, sonra biraz daha içelim
Light it up, and let's let it blow
Sigara yakalım, uçup gitmesine izin verelim
Hey yo, rock it out, rock it now
Hey sen, kendinden geç, dağıt şimdi
If you know what we talking 'bout
Biliyorsan eğer neyden bahsettiğimizi
Turn it up, and burn down the house, hooouse
Aç sesi, yakıp kül et evi
Hey yo, turn it up, and don't turn it down
Hey sen, aç sesi, ve sakın kısma
Here we go, we gon shake the ground
İşte başlıyoruz, sarsacağız zemini
Cause everywhere that we go we bring the action
Çünkü getiriyoruz gittiğimiz her yere hareketi

When you hear this in the club
Bunu duyduğunda clubta
You gotta turn the sh-t up
You gotta turn the sh-t up
You gotta turn the sh-t up
Açmalısın sesini, açmalısın sesini, açmalısın sesini
When we up in the club
Biz clubta belirince
All eyes on us
All eyes on us
All eyes on us
Tüm gözler üzerimizde, tüm gözler üzerimizde, tüm gözler üzerimizde
You see them girls in the club
Clubtaki kızları görüyorsun
They looking at us
They looking at us
They looking at us
Bize bakıyorlar, bize bakıyorlar, bize bakıyorlar
Everybody in the club
Clubtaki herkes
All eyes on us
All eyes on us
All eyes on us
Gözleri üzerimizde, gözleri üzerimizde, gözleri üzerimizde

I wanna scream and shout, and let it all out
Çığlık atıp bağırmak, hepsini haykırmak istiyorum
And scream and shout, and let it out
Ve çığlık atıp bağırmayı, hepsini haykırmayı
We saying, oh wee oh wee oh wee oh wee oh
Söylüyoruz oh wee oh wee oh wee oh wee oh
We saying, oh wee oh wee oh wee oh wee oh
Söylüyoruz oh wee oh wee oh wee oh wee oh
I wanna scream and shout, and let it all out
Çığlık atıp bağırmak, hepsini haykırmak istiyorum
And scream and shout, and let it out
Ve çığlık atıp bağırmayı, hepsini haykırmayı
We saying, oh wee oh wee oh wee oh wee oh
Söylüyoruz oh wee oh wee oh wee oh wee oh

You are now rocking with Will.i.am and Britney, b-tch
Dağıtıyorsun şu an Will.i.am ve Britney sürtüğüyle

Oh yeah Oh evet

It goes on and on and on and on
Zaman geçiyor, geçiyor ve geçiyor 
When me and you party together
Sen ve ben birlikte parti yaparken
I wish this night would last forever
Bu gece sonsuza dek sürsün dilerdim
Cause I was feeling down, now im feeling better
Çünkü üzgün hissediyordum, şimdi daha iyi hissediyorum
And maybe it goes on and on and on and on
Belki zaman geçiyor, geçiyor ve geçiyor
When me and you party together
Sen ve ben birlikte parti yaparken 
I wish this night would last forever, ever, ever, ever
Bu gece sonsuza dek sürsün dilerdim, ebediyen, ebediyen, ebediyen

I wanna scream and shout, and let it all out
Çığlık atıp bağırmak, hepsini haykırmak istiyorum
And scream and shout, and let it out
Ve çığlık atıp bağırmayı, hepsini haykırmayı
We saying, oh wee oh wee oh wee oh wee oh
Söylüyoruz oh wee oh wee oh wee oh wee oh
We saying, oh wee oh wee oh wee oh wee oh
Söylüyoruz oh wee oh wee oh wee oh wee oh
I wanna scream and shout, and let it all out
Çığlık atıp bağırmak, hepsini haykırmak istiyorum
And scream and shout, and let it out
Ve çığlık atıp bağırmayı, hepsini haykırmayı
We saying, oh wee oh wee oh wee oh wee oh
Söylüyoruz oh wee oh wee oh wee oh wee oh

You are now rocking with Will.i.am and Britney, b-tch
Dağıtıyorsun şu an Will.i.am ve Britney sürtüğüyle

ÇEVİRİ: BRITNEY SPEARS TEAM TURKEY

Load disqus comments

5 Yorumlarınız