Gizli İlimler Hazinesi Kitabına Göre Arslan Burcu

ARSLAN BURCU
Güneş bu burca 24 Temmuz tarihinde girer ve 23 Ağustos tarihine kadar kalır.
Arslan burcunun dostu İkizler burcudur. Bu burcun yıldızı Güneştir. Güneşin madeni altındır.
Arslan burcunun tesiri altında doğanlar bu burcun cömertliğini, parlaklığını ve iyiliğini nefislerinde taşırlar. Güneşin tesiri altında olanlar münakaşa kabul etmezler. Mağrurdurlar. Şeref, haysiyet, izzeti nefis ve insanlık duyguları pek yüksektir.
En büyük menfaat karşısında bile, benliklerinden, gururlarından en küçük bir fedakarlıkta bulunmazlar, kimseye boyun eğmedikleri gibi ona buna dalkavukluk etmekten, yaltaklanmaktan da nefret ederler. Kendilerine düşmanlık yapmak isteyenleri ve hasımlarını gufurları ve azametleri ile eritirler. Her ne pahasına olursa olsun küçüklüğe düşmezler. Hayatları çok sade geçer. Herkese iyilik etmek isterler. Kendilerinden küçüklere karşı merhametli, büyüklere karşı saygılıdırlar. Ekseriyetle içlerine kapalı insanlardır. Hislerini açığa vurmaktan çekinirler. Teşkilatçı bir ruha maliktirler. Gerek memuriyet ve gerekse iş hayatında kısa zamanda parlayarak ilerleyebilirler. Cesur ve atılgandırlar.
Bilhassa medeni cesaretleri çok yüksektir. Politika sahasına atıldıkları zaman kendilerine iyi bir mevki yapabilirler. İçlerinden yüksek kumandanlar ve büyük edipler çıkar.
Aşkta sadık, vefakar ve dürüsttürler. Karşılarındakinden de aynı sadakat ve dürüstlük beklerler. Bu mukabeleyi görmezlerse çok bedbaht olurlar. Eşlerinin en ufak bir ihanetine tahammül edemezler ve derhal boşanıp ayrılırlar. Evlilik hayatında gerek bayan olarak, gerek erkek olarak kusursuzdurlar. Kendileriyle evlenenleri mutlak surette bahtiyar ederler. Sonra da çok şanslıdırlar. Talih oyunlarında ekseri kazanırlar.Load disqus comments

2 Yorumlarınız