2013 - 2014 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

1-Zengin Müslümanların yılda bir kez malının veya parasının belli bir miktarını ihtiyaç sahiplerine vermelerine zekât denir. Buna göre şunlardan hangisi zekât vermekle yükümlü sayılmaz?
A)Seksen beş gram altın veya bu değerde paraya sahip olanlar
B)Ticaretle uğraşıp gerekli mala sahip olanlar.
C ) Fakir, yoksul ve muhtaç durumda olanlar. D)Hayvancılıkla uğraşıp büyük gelir elde edenler.

2- “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin Allah katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Bakara 262)
Bu ayeti kerimeden şu sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) İyilikleri yalnızca Allah rızası için yapmalıyız
B) İyilik ettiğimiz kimselerden bize minnettar olmalarını beklemeliyiz.
C) İyiliklerin karşılığını yalnızca Allah’tan beklemeliyiz.
D) İyilik ettiğimiz kişilerin bize boyun eğmelerini beklememeliyiz.

3-Şunlardan hangisine veya hangilerine zekât verilmez?
I-Yolcu II-Borçlu III- Yoksul IV-Anne-baba V-Evlat
A) I-III ve IV B) II ve V C) I ve V D) IV ve V

4-“İnsanlar öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak kesintisiz iyilik yapanların, topluma yararlı bir ilim ve kendisine hayır dua eden bir çocuk yetiştirenlerin amel defterleri kapanmaz.” (Müslim, Vasiyyet,14)
Bu hadiste hangi tür sadakaya yer verilmemiştir.
A-Hastane, okul çeşme yaptırmak B) Yararlı kitaplar yazmak
C-Muhtaç birisine yardım etmek D-İyi çocuklar yetiştirmek

5-Aşağıdakilerden hangisi hem umrenin hem de haccın ortak şartlarındandır?
A-Tavaf B-Vakfe C-Şeytan taşlama D- Kurban Kesme

6- Kaderde var olan şeylerin yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesine ne ad verilir ?
A) Kader B) Sonsuzluk C) Ahiret D) Kaza

7- Kabe’nin etrafında 7 defa dönmeye ne denir.
A- Vakfe B- Tavaf C- Sa’y D- İhram
8-Arafat’ta vakfe ne zaman yapılır?
A- Bayramın 1. günü B-Arife günü öğleden bayram sabahına kadar C- Arife günü sabahtan öğleye kadar. D- Bayramın 2. günü
9- Gerçek tevekkül aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Gücünün yettiği her şeyi yaparak Allah’a güvenmek
B) Çok çalışmak ve sabırla Allah’tan yardım beklemektir
C) Hiçbir şey yapmadan Allah’a güvenmek
D) Gereken her şeyi yapmak, neticeyi Allah’tan istemektir.

10-Bir hadisi şerifte imanın şartları altı olarak açıklanmaktadır. Aşağıdaki şıklardan hangisi bu şartlardan biri olarak değerlendirilemez?
A)Kitaplara iman B)Hacca gitmek C)Meleklere iman
D)Kadere iman

11 –Suyun belli bir sıcaklıkta kaynaması, kuvvet ve hareket, çekim kanununu, mevsimlerin ve yılların oluşması, hangi yasa ile açıklanabilir?
A)Fiziksel yasalar B) Biyolojik yasalar C)Evrensel Yasalar D)Toplumsal yasalar

12- Hac mevsimi dışında ihramlı olarak Kâbe’yi tavaf etmek ve Safa ile Merve arasında sa’y etmek suretiyle yapılan ibadete ne denir.
A- Umre B- Tavaf C- Hac D- İhram

13- Kabe’nin yakınlarındaki Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmeye ne denir?
A- İhram B- Sa’y C-Mina D- Tavaf

14- Müslüman olan bir kimsenin hacca gidebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir.
A- Sağlıklı olmalıdır. B- Belirli bir zenginliğe sahip olmalıdır.
C- Ramazan ayı olmalıdır. D- Yollar güvenli olmalıdır.


15- Aşağıdakilerden hangisi hac ibadeti ile ilgili bir terimdir.
A- Sahur B- İftar C- Miraç D- Tavaf

16.Evrendeki tüm varlıkların bir sonu olduğu gibi, dünya yaşamının da bir sonu vardır. Evrenin düzeninin bozulup dünya hayatı son bulduktan sonra tekrar dirilme ile başlayacak olan hayata ne denir?
A) Dünya hayatı B) Yeni hayat C) Ahiret hayatı D) Geçici hayat

17-Hz. Ömer veba salgını olan ve karantina uygulanan şehre girmeyerek geri dönmüştü. Bu durum karşısında arkadaşları ona “Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun” dediler. Ömer de “Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine kaçıyoruz” demişti. Hz. Ömer’in bu tavrından ne anlamalıyız?
A)İnsan yaptıklarından sorumludur kendini tehlikeye atmamalıdır
B)Hz. Ömer arkadaşlarına kızmış ve şehre girmeden ayrılmıştır.
C) Şehrin görevlileri Ömer’i şehre sokmamış geri çevirmişlerdir.
D)Hz. Ömer’in başka bir işi çıkmış aceleyle geri dönmüştür.

18-“Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur.Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü üstlenemez….” (İsra 15)
Bu ayetten şu sonuçların hangisi çıkarılamaz?
A) İnsan kendi isteğiyle iyiliği veya kötülüğü seçer.
B)Yanlış yolu seçen kendi zararına seçmiş olur.
C) Herkes kendi yaptıklarıyla baş başa kalacaktır.
D)Yaptığımız kötü şeylerden bizi kandıranlar sorumlu olacaklardır.

19-Kıyametin gerçekleşme zamanı hakkında şu söylenenlerden hangisi doğru kabul edilebilir?
A) Kıyametin zamanını sadece Allah bilir.
B) Bazı peygamberler kıyametin zamanını bilirler.
C) Melekler kıyametin kopacağı anı bilirler.
D) Bilim adamları bu anı tespit edebilirler.
20- Zekâtın aşağıdaki hangi tarzda verilmesi uygun olur?
A) Kimseye belli etmeden gizlice verilmelidir.
B) Zekât verilen kimse minnet altında bırakılmalıdır.
C) Herkesin içinde açıktan verilmelidir.
D) Verilen zekât karşılığında fakirler ücretsiz olarak çalıştırılmalıdır.

21- Aşağıdakilerden hangisinin zekâtı yoktur?
A) Biriktirilen paraların ve değerli eşyanın
B) Tarım ürünleri, madenler ve deniz ürünlerinin
C) Asli ihtiyaçtan sayılan ev ve binek araçlarının
D) Hayvanların ve ticaret mallarının

Aşağıdaki boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri bulunuz
22-Yağlemü ma beyne………. vema halfehüm.
A-Eydihim B-vel erd
C-Yeüdühü D-Lailahe

23- Vela yeüdühü ………….vehüvel aliyyül azim
A) Yağlemü B)Yeşfeü
C) Eydihim D)Hıfzuhüma

24-Vela …….. bişeyin min ilmihi illa bima şae.
A)Yeüdühü B) Yuhitune C)Azim D)Kürsiyyü

25-“ Sadakallahülazim.”cümlesini ne zaman söyleriz?
A) Kuran okumaya başlarken
B) Birisiyle karşılaştığımızda


C) Kuran okuyup bitirdiğimizde D) Yolculuğa çıkarken
CEVAP ANAHTARI
1
A
B
C
D
2
A
B
C
D
3
A
B
C
D
4
A
B
C
D
5
A
B
C
D
6
A
B
C
D
7
A
B
C
D
8
A
B
C
D
9
A
B
C
D
10
A
B
C
D
11
A
B
C
D
12
A
B
C
D
13
A
B
C
D
14
A
B
C
D
15
A
B
C
D
16
A
B
C
D
17
A
B
C
D
18
A
B
C
D
19
A
B
C
D
20
A
B
C
D
21
A
B
C
D
22
A
B
C
D
23
A
B
C
D
24
A
B
C
D
25
A
B
C
D

Load disqus comments

6 Yorumlarınız