6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı
1) Aşağıda verilen olayları yan tarafına kronolojik olarak sıralayınız.

Hudeybiye Antlaşması 1.
Bedir Savaşı 2.
Uhud Savaşı 3.
Hicret Olayı 4.
Mekke’nin Fethi 5.

Aşağıdakilerden hangisi Kabe için yanlış bir bilgidir?
  1. Namaz kılarken insanlar ona yönelir.
  2. Hz. Muhammed tarafından yapılmıştır
  3. Hac ibadeti burada yapılır.
  4. Arabistan’da Mekke’de bulunur. 

Kur’an-ı Kerim’in ilk/son sureleri hangileridir?
A)Fatiha/Bakara B)Fatiha/Nas
C)Fatiha/Nasr D)Bakara/Kevser


Kur’an-ı Kerim’in her 20 sayfadan oluşan bölümüne ne denir?
A)Ayet B)Sure
C)Cüz D)Kur’an

Hz. Muhammed doğduğu sırada Arabistan’da yaygın olan dini inançlardan değildir?
A) Yahudilik B) Hıristiyanlık
C) Budizm D) Haniflik


Kur’an’da hangi konulardan söz edilmez?
A) Ahlaki konulardan
B) Felsefi konulardan
C) İnançla ilgili konulardan
D) İbadet ile ilgili konulardan


NASR SURESİNİ YAZINIZ
Bismillahirahmanirahim
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………
Load disqus comments

17 Yorumlarınız