2013 Halk Bankası 1000 Personel Alımı Detayları, Başvuru Formu Doldur

2013 Halk Bankası 1000 Personel Alımı

Halk bankası yaptığı duyuruyla 1000 banko görevlisi alımı yapacağını açıkladı, 2013 Halk bankası personel alımı ve halk bankası banko görevlisi alımı hakkında ki detaylara yazının devamını okuyarak ulaşabilirsiniz.

Banko görevlisinin görevi nedir?
Banko Görevlisi bankada makbuz keser, online havale işlemlerine bakar. Yani bankaya gittiğinizde sizin işlemlerinizle ilgilenen görevliye denir. Banko görevlisi ortalama maaşları 1200TL. civarındadır.

Başvuru Koşulları
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da yabancı uyruklular için, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca yetkili makamlardan Türkiye’de çalışma izni almış olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
4. 01.01.1983 ve sonrası doğumlu olmak,
5. Üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya da vücut sakatlığı gibi özrü bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev ve seyahat yapmaya elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.)
7. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya yazılı sınav tarihi itibariyle erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
8. Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından bankacılığa uygun bulunmak,Sınav ücreti ve Başvuru Detayları

Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan yaptığı açıklama da 2012 yılında rakamsal verilerin yanı sıra operasyonel verimliliği artırma, şubeleşme ve istihdam oluşturma konularında da hızlı bir atılım gerçekleştirerek yenilikçi uygulamalara imza attıklarını ifade eden Aslan, yıl boyunca 50 yeni şube açarak toplam şube sayısını 816’ya ve çalışan sayısını 14 bin 971’e çıkardıklarını belirtti.
Aslan, 2013 yılında en az 40 yeni şube açacaklarını ve 1000 yeni çalışana istihdam sağlayacaklarını açıkladı.

Gazi Üniversitesi tarafından 09 Haziran 2013 Cumartesi günü yapılacak olan Servis Görevlisi Giriş Sınavına başvuran adaylardan, sınav maliyeti olan 40.-TL sınav ücreti tahsil edilecektir (Adaylardan talep edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Banka tarafından Gazi Üniversitesi’ne gönderilmektedir)


kaynak: is-kur.org
Load disqus comments

0 Yorumlarınız