Açık Ögretimde Kredili Sistem Nedir? Detaylı Anlatım

Merhaba. Bildiğiniz gibi Açık ögretim fakültesi 2012 - 2013 yılında kredili sisteme geçecektir.
Bu yazının kaynağı Kaynağı Murat Eğitim Kurumlarıdır. 
Ve ayrıca açık ögretimde zorlanıyor ve ders almak veya içerik almak istiyorsanız mutlaka Murat Dersanelerine uğrayın. ben 5 yıldır ögrencileriyim ve hiç bir sorun yaşamadım bu güne kadar. verdiğiniz paranın hakkını sonuna kadar veriyorlar..  Her neyse işte metin. kolay gelsin http://www.murategitim.com


Dönemlik Kredili Sistemde okurken askerlik tecil Işlemi ne zaman sıkıntıya girer? 

1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 35/C maddesi gereğince 2 yıl üst üste aynı sınıfta kalanlar ile 29 yasindan büyük öğrendlerin askerlikleri ertelenmemektedir.


Dönemlık Kredili Sistem Nedir? 
Derslerin dönemllk olarak bellrtendlğl, bir öğretim yilinin her biri en az 70 Öğretim günü olmak üzere güz ve bahar dönemlerinden oluştuğu her dönemde bir ara ve dönem sonu sınavının yapıldığı ve bütünleme sınavının olmadığı bir sistemdir.  
Bir öğretim yılı kaç dönemden oluşur ?

Güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluşur, ön lisans programlarinin 1. ve 2. sınıfında güz ve bahar olmak üzere toplam 4 dönemden, lisans programlannda ise 1. 2, 3. ve 4. sınıflarda güz ve bahar olmak üzere toplam 8 dönemden oluşur.

öğretim Yılı LİSANS PROGRAMLARI İÇİN         1. Sınıf        2. Sınıf       3. Sınıf       4. Sınıf 
Güz Dönemi                                             1.Dönem     3.Dönem    5.Dönem     7. Dönem
Bahar Dönemi                                          2. Dönem     4. Dönem    6.Dönem    8.Dönem


ÖN LİSANS PROGRAMLARI İÇİN 
öğretim Yılı          1. Sınıf        2. Sınıf 
Güz Dönemi         1. Dönem   3.Dönem 
Bahar Dönemi       2.Dönem     4. Dönem


Bir öğretim yilinda alınacak ders sayisi nedir ? 
Dönemlik Kredili Sistemde; güz ve bahar dönemlerinde bazı dersler birbirinden farklı olabileceği için ders sayılarınız artacaktır. 
Örneğin: Yıllık sistemde bir yılda 7-8 ders alırken Dönemlik Kredili Sistemde sadece güz döneminde ya da bahar döneminde belki 8-10 ders alacaksınız. 


Kayit yenileme tahmini olarak hangi tarihlerde yapılir? 
Güz Dönemi    Ekim ayinda (Tahmini)
Bahar Dönemi  Şubat aymda {Tahmini)


Ders Ekle-Sil işlemi nedir ?

Ekle-Sil işlemi, dönem içinde alacağı derslerin belirlendiği bir işlemdir. İlk kez kayit yaptıran öğrenciler güz ve bahar dönemlerinde Fakülte tarafindan belirlenen dersleri almak zorundadır. Ders Ekle-Sil işlemi yapamazlar. Kayit yeniletecek öğrencilere ise Fakülte tarafindan bir dönemde alabileceği derslerin kredisi 30 ECTS kredisini geçiyorsa en az 30 ECTS kredilik dersin, geçmiyorsa tüm derslerin ataması yapılacaktır. 

**Ön lisans programinda kayit yenileten öğrenciler bir üst donemden ders alabilirler. 

 Atanan dersler değiştirilebilir mı ? 
Öğrenci atanan dersleri eksiltebilir veya değiştirebilir. 

Ders eksiltme nasıl yapılır ?
Bir üst dönemin dersierinden başlayarak yapılır. Ders eksiltme işlemi kayit yenileme döneminde o dönem için yapılir, sonradan itiraz edilemez.Eksiltilen dersler tekrar alınacak mı ? 
Ders eksiltme işlemi o dersten sorumlu olunmayacağı anlamina gelmez, öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından eksiltikleri  dersleri dersin açıldığı ilgili dönemde almak zorundadır. Tüm bu işlemleri yaparken AÖF bürolannın yakınındaki MURAT EĞİTİM KURUMLARI bürolanndan n ücretsiz olarak hizmet alabilirsiniz. Ders- Ekle - Sil işlemleri kayit parasi yatırılmadan önce yapıliır. Para yatırıldıktan sonra Ekle-sil işlemi yapılamaz.


Bir dönemde en fazla kaç kredilik ders alınabilir ?

Öğrenci bir dönemde 30 kredilik ders aldıktan sonra bunün üzerine ilgili üst dönemden 15 kredilik daha ders ekleyerek kredisini 45 (ECTS - Avrupa Kredi Transfer Sistemi - AKTS) krediye yükseltebilir. 

Örneğin: Öğrencinin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 1. dönemden dersi kalmamış. 3. dönem dersleri de; 
Orhun Türkçesi = 5 kredi 
Türkçe Cümle Bilgisi = 4 kredi 
VII-XIII yy. Türk Edebiyatı = 4 kredi
Tanzimat Dönemi Türk Ed. = 5 kredi 
Osmanlı Türk Grameri 1 = 5 kredi 
Halk Hikayeleri = 4 kredi 
A.İ.İ.T = 3 kredi 
Toplam =30 kredidir.

 Öğrenci istediği takdirde 5. dönemden 15kredilik (ECTS) daha ders ekleyebilir. Eğer 1. dönemden 9 kredilik dersi kaldıysa önce onları alacaktır. 3. dönem derslerinden de ı kredilik ders aldığında toplam 39 kredilik dersi olacaktır Öğrenci istese de 45 krediyi tamamlamak için geriye kalar kredilik dersi 5. dönemden alamayacaktır.


 Öğrencinin 1. dönemden dersi kaldı. 3. sınıf (5. dönem)'tan ders alabilir mi ?

 Türk Dili ve Edebiyatı Örneğinde olduğu gibi 1. dönemden ders kaldıysa ne 5. dönemden ne de 7. dönemden ders alamaz. (Yıllık sistemde olduğu gibi 1 -3 kuralı geçerlidir.) 2. dönemden ders kaldıysa 6. dönem ve 8. dönemden ders alamaz. (Yıllık sistemde olduğu gibi 2-4 kuralı geçerlidir.)

Öğrenci güz döneminden kalan dersin» bahar döneminde alabilir mi?

Güz döneminden kalan ders bahar döneminde alınamaz. Bir sonraki yılın güz döneminde alınabilir. Bahar döneminde kalan ders de bahar döneminde alınabilir. 

Dikey geçişle 3. sınıf 5. döneme yeni kayit yaptıran bir öğrenci üst dönemden ders ekleyebilir mi ?

Ders Ekie-Sil yapamaz, sadece verilen dersleri zorunlu alır.
Örneğin Tabloda da görüldüğü gibi dikey geçişte yeni kayit yaptıran öğrenci 5. dönemde (güz) okurken 7. dönemden, 6"dönemde (bahar) okurken 8. dönemden ders alamaz.
5.Dönem
6. Dönem 
7.Donem (X) 8.Donem (X)


Öğrenci yılda kaç sınava girecektir ? 
Güz döneminde 1 ara, 1 dönem sonu, bahar döneminde 1 ara, 1 dönem sonu olmak üzere yılda 4 sınava girilecektir.

Öğrenci tahmini olarak hangi tarihlerde sınava girecektir ?
Göz Döneminde  Ara Sınavı: Aralık ayinda (Tahmini) 
                         Dönem Sonu Sınavı: Ocak ayinda (Tahmini)

Bahar Döneminde Ara Sınavı: Nisan ayinda (Tahmini)
                           Dönem Sonu Sınavı: Haziran ayinda (Tahmini)

Sınavlar nasıl değerlendirilecektir ? 
Sınavlarda değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Basan notu; ara sınav notları ile dönem sonu sınav notlannın katkılarıyla hesaplanır.Basan notu nasıl hesaplanır ?

 Basan notu ara sınav (%30) ve dönem sonu smavt (%70) değerterinin toplamı ile hesaplanır. ömeğm: Felsefe lisans programinda "Sosyal Politika" dersinden ara sınavda 70, dönem sonu sınavmda 80 alan öğrendnin başarı notu: (70 x 0,30) + (80 x 0,70) =21+56= 77 olarak hesaplanır. Başarı notu harf notuna çevrilir.


Ders geçme nasıl olacaktır ?

Dönem içinde alınan derslerin CC ve üstünde olmasi gerekir. CC dersin aritmetik ortalamasi olduğundan o dersten geçjp kalacağı, ortalamayla belirlenecektir. öğrenciler derslerden nasıl başarılı olur ? Başarılı olabilmek için Genel Not Ortalamasına bakılır. Genel Not Ortalamasinin en az 2,00 olmasi gerekir. Genel Not Ortalamasi en az 2,00 olmazsa Akademik Yetersizlik uyarisi alır


Genel Not Ortalamasi nedir ve nasıl hesaplanır? 

Her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu Dönem Not Ortalamasi ve Genel Not Ortalamasıyla belirlenir. Bu amaçla kaydolunan ve not ortalamasına katılan her dersin kredisiyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalamasi bulunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Ortalamasi o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalamasi elde edilir. 
Genel Not Ortalamasi aym zamanda mezuniyet not ortalamasidir. Akademik yetersizlik uyarisi nedir ? 

Bir öğrencinin Genel Not Ortalamasinin her dönemin sonunda en az 2,00 olmasi gerekir. Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2,00 Genel Not Ortalamasın! sağlayamayan öğrenciye akademik yetersiztik uyarisi yapılır. Bu uyarıhttp://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden yapıtırnaktadır. ^ Akademik Yetersizlik uyarisi alan öğrencinin bir sonraki dönemin sonundaki Genel Not Ortalamasinin en az 2,00 olmasi gerekir. 8ü koşulu yerine getirmeyen öğrenci kayit yenilettiği takip eden dönemde son iki donemdeki CCnin altında not aldığı dersleri ilgili dönemde tekrar etmek suretiyle Genel Not Ortaîamasmı en az 2.00'ye yükseltmek zorundadır

 
Dönemlik Kredili Sistemde seçmeli ders var mıdır ?

Açıköğretim Fakültesi dönemlik kredili ön lisans ve lisans programlannda seçmeli ders bulunmamaktadır. Öğrenciler almak zorunda oldukları dersin yerine bir başka ders veya başka bir yüksek öğretim kurumundan ders alamaz. öğrencinin Dönemlik Kredili Sistemde muafolabileceği dersler var mıdır ? Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları dönem, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadır. Öğrenciler yüksek öğretim kurumlarindan (merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemi ile öğretim yapan fakülteler dahil) daha önce aldıkları ve başardıkları dersler için ders transferi talebinde bulunamaz.

Öğrencinin mezun olabilmesi için kaç krediyi tamamlaması gerekmektedir ?

Dönemlik Kredili Sistemde mezun olunabilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans programinda en az 120 ECTS kredilik, lisans programinda en az 240 ECTS kredilik ders alıp tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan Genel Not Ortalamasi en az 2,00 olan öğrenciler mezun olacaktır. 

Dönemlik Kredili Sistemde Genel Not Ortalamasını yükseltme sınavları var mıdır ? 
Açıköğretim Fakültesi dönemlik kredili ön lisans ve lisans programlannda mezun olan öğrenciler Genel Not Ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce başarmış olduklan dersleri tekrar alamazlar. Kısaca Genel Not Ortalamasını yükseltme sınavları yapılmamaktadır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız