Osmanlı’yı Cihan Devleti Haline Getiren Özellikler Nelerdir?

İşte Osmanlı’yı Cihan Devleti haline getiren 20 özellik: 

Madde ve mânâda efendi olmaları
Mekke ve Medine’nin hizmetçileri olmaları
Oğulun babasını geçmesi
Karaların ve denizlerin sultanı olmaları
Asker destekleyici olmaları
İstanbul’a sahip olmaları
Yedi iklime malik olmaları
Şehirlerin imarı ve halkın serveti
Merkez olmaları
Şiir yazmaları
Kahraman olmaları
Yardım istememeleri
Saltanat temizliği
Salgın hastalıklardan muaf olmaları
Hasep ve nesep şerefi
Şeriata bağlılıkları
Edepli olmaları
Hazineyi çoğaltma ve arttırmaları 
Etkili ve itaat edilen emir sahibi olmaları 
Müsadere yapmamaları 

Load disqus comments

0 Yorumlarınız