2014 - 2015 AÖF Denetim 2. Ünite Ara Sınav Soruları ve Cevapları

 1. Denetçi denetim reskini 0,04 düzeyinde tutmak istemektedir.
Asıl Riskin 0.80 düzeyinde ve kontrol riskinin de 0.60 olduğu düşünülürse bulma riski ne kadardır?

 • Denetim Riski = Asıl Risk x Kontrol Riski x Bulma Riski
 • 0.04 x 0.80 x 0,60 x ? Bulma Riski = 0.083

 1. Yapılan Maddi doğrulama yordamlarının hesap kalanları veya işlem sınıflarındaki bir yanıltıcı beyanı ortaya çıkaramama riskine ne ad verilir?
  - Bulma Riski


 1. Aşagıdakilerden hangisi sürekli dosyada yer almaz?
  - Ön risk belirleme notları
 2. Aşağıdakilerden hangisi cari dosyada yer almaz?
  - Şirket ana sözleşmesi
 3. Finansal tablolarda sunulan bilginin finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyemecek ölçüde yanlış olması önemlilik aşagıdaki muhasebe kavramlarından hangisi ile açıklanır?
  - Önemlilik
 4. İç Kontrol poltika veya prosüdürleriyle baglantısız olarak hhesap kalanında veya işlem grubunda bir hatanın oluşması ihtimaline ne ad verilir?
  - Doğal Risk
 5. Aşagıdakilerden hangisi çalışma kagıtlarının taşıması gereken bir özellik değildir?
  - Noter onaylı olması
 6. Aşagıdakilerden hangisi bir " kanıtın yeterliliğini" belirleyen unsurlardan biridir?
  -Genel kabul görmüş denetim standatları
 7. Yanıltıcı beyanların müşterinin iç kontrol sistemi tarafından zamanında engellenmemesi riskine ne ad verilir?
  - Kontrol Riski
 8. Kanıt ile ilgili asagıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  - İşletme yöneticisi tarafından nesnel olarak elde edilir
Load disqus comments

0 Yorumlarınız