2014 - 2015 AÖF Denetim 1. Ünite Ara Sınav Soruları ve Cevapları

1- Nesnel biçimde kanıt toplayan ve değerleyen sistematik bir süreç olan denetim, ekonomik faliyet ve olaylara ilişkin aşagıdakirin hangi ikisi arasındaki uygunluğun derecesini araştırır ve sonuçlarınu ilgili kullanıcılara iletir?

 • Savlar ve kabul edilmiş ölçütler
Denetim ekonomik faliyetler ve olaylara ilişkin savlarla kabul edilmiş ölçütler arasındaki uygunlugun derecesini araştırmak ve sonuclarını ilgili kullanıcılara iletmek amacıyla nesnel biçimde kanıt toplayan ve değerleyen sistematik bir süreçtir.


 1. Aşagıdaki genel kabul görmüş denetim sandartlarından hangisi çalışma alanı standartları grubuna girer.?
 • Kanıt Toplama
Çalışma alanı standartları şunlardır.
-Planlama ve yardımcıların gözlenmesi
-İç kontrolün incelenmesi
-Kanıt toplama


 1. İşletme üretim birimlerinin maliyet hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için dentçiden rapor istenmiştir.
  Denetçinin yapacagı denetim türü hangisi olmalıdır?
*Etkinlik denetimi
 • Etkinlik işletmenin bölümler temelinde belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasının ölçüsüdür.Bu nedenle " maliyet hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını belirlemek" de etkinlik denetimidir.

 1. Denetcinin denetlediği işletme ile yakınlığıın olmamasını gerektiren standart hangisidir?
 • Bagımsızlık standartı-Bagımsızlık mesleğin temeli ve vazgecilmez bir unsurdur.Meslek mensupları bagımsızlıklarına golge düsürecek ilişkilerden ve davranışlardan kacınmalıdırç

 1. Muhasebe ve denetim uygulamarında belli kişi ve grupların değil, toplumun genelinin yararının gözetilmesi asagıdakilerden hangisi ile yakından ilgilidir.
  * Bagımsızlık
 • Muhasebe ve denetim uygulamalarının yürütülmesinde mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında belli kişi ve grupların değil tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi muhasebenin sosyal sorumluluk kavramı geregidir.
 1. İşletme politikası ve belirlenmiş stratejiler doğrultusunda amaçlara ne derece ulaşılmış oldugunun, yöneticişer,m kişisel başarılarının derecesinin ve faliyetlere ilgili finansal nitelikli olmayan her türlü konunun araştırlması asagıdakilerden hangisinin kapsamına girer?
  * Faliyet Denetimi
  - Faliyet denetimi örgütsel faaliyetlerin sistematik bir bicimde incelenerek bu faaliyetler için kullanılan kaynakların etkinlik ve verimliliğe ilişkin sonuçlarının saptanmasıdır.

 1. Muhasebe bilgileri asagıdakilerden hangisine göre üretilir ve raporlanır?
 • Genel Kabul görmüş muhasebe ilkelerine
  - Muhasebe bilgileri genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre üretilir.

8.Aşagdakilerden hangisi denetcinin mesleki kişiliği ile ilgili genel kabul görmüş standarttır?
 • Dikkat ve özen
 • Denetcinin kişiliğini mesleki sorumllugunu ve mesleki niteliklerini ele alan genel standartlardan biri de mesleki dikkat ve özen standartıdır.

9.Asagıdakilerden hangisi denetimin genel standartlarından biridir?
*Denetcinin yeterli egitim ve deneyime sahip olması

 • Mesleki eğitim ve uzmanlık standardı geregi denetcinin yeterli egitim ve uzmanlıga sahip olması gerekir.

  10. Asagıdakilerden hangisi muhasebe denetimin amacıdır?
  *Kaydedilmiş olan bilgilerin ait oldujları dönemde meydana gelip gelmediklerinin ve ekonomik olayları dogru yansıtıp yansıtmadıklarının araştırılması.
 • Muhasebe denetiminin amacı; kaydedilmiş olan bilgilerin ait oldukları dönemde meydana gelip gelmediklerinin ve ekonomik olayları dogru yansıtıp yansıtmadıklarının araştırılmasdır.

  11. Denetimin kaliteli bir şekilde yapılığ yapılmadığı asagıdakilerden hangisi ile ölcülür?
  * Genel Kabul görmüş denetim standartlarına uygunlukla
  - Denetimin kaliteli bir şekilde yapılıp yapılmadığı denetimin temel yapısını oluşturan genel kabul görmüş denetim standartlarına uygunlukla ölçülür
Load disqus comments

0 Yorumlarınız