XI-XII. Yüzyıllarda Türklerin Sosyal Siyasi ve Kültürel Hayatı Nasıldır?


11`nci yüzyıl 

1016: Rus ve Bizanslıların Hazarları ortadan kaldırması. 
1026-1090: Bizansa karşı Peçenek saldırıları. 
1040: Selçukluların Gaznenelileri yenmesi 
1059: İsfahan'ın Selçuklular tarafından alınışı 
1071: MAlazgirt savaşı: Selçukluların Bizanslıları yenmesi. 
1071-1076: Türklerin Antakya, Şam ve Kudus'e gelişi 
1081: Anadolu Selçuklu Devleti'nin (ya da Rum Selçuk Devleti) kuruluşu 
1090-1091: Peçeneklerin ve ÇAKA BEYİN İstanbulu kuşatması. 
1091: Kıpçakların Bizanslıların yardımına koşup Peçenekleri bozguna uğratışı. 
1096: haçlıların Anadoluya girişi 
1099: Kudüs'ün haçlılar tarafından alınışı 

12`nci yüzyıl 


1122: Tüm Peçenek halkının Kıpçaklar tarafından katledilmesi 
1130-1135: Moğol Hitayların Tunguz Curcenler(jin) tarafından batıya doğru kaçırılmaları, ve Hitayların Orta Asya'da Kara Hıtay'ı kurmaları. 
1150:Gaznelilerin Gurlular tarafından ortadan kaldırılmaları. 
1157: Büyük Selçukluların sonu 
1176: Mİryakefalon: Bizanslıların Selçuklular tarafından bozguna uğratılmaları. 
1187: Gazneliler İmparatorluğunun sonu. 
yaşanan tarihi olaylar 
Load disqus comments

0 Yorumlarınız