İslamiyet’ten Önceki Türk Şiirinin Genel Özellikleri Nelerdir?

Dış etkilerden uzak,  sade,  anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
    Hece ölçüsünün 7, 8 ve 11’li kalıpları kullanılmıştır.
    Kafiye örgüsü genellikle aaab,  cccb,  dddb… şeklindedir.
    Çoğunlukla yarım kafiye kullanılmıştır.
    Nazım birimi dörtlüktür.
    Ürünler anonimdir. (söyleyeni belli değildir.)
    Doğa,  aşk,  sevgi,  savaş,  yiğitlik ve din genel konulardır.
    Gündelik yaşamla edebiyat iç içedir.
    Bu dönemin şairlerine Ozan,  Baksı,  Kam,  Oyun,  Şaman adı verilir.
    Şiirler; Sığır (av törenleri),  Şölen (ziyafet törenleri),  Yuğ (ölüm törenleri) adı verilen törenlerde,  “Kopuz” adı verilen saz eşliğinde söylenir.
    Bu dönemde ortaya konan eserlerde Orta Asya–Türk kültürünün tüm izlerine rastlanır.
    Bu dönemin sözlü eserlerine Çin kaynaklarında ve Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lugatit Türk adlı eserlerinde rastlanmıştır.

    Koşuk,  sagu,  sav ve destan dönemin başlıca ürünleridir.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız