9. Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

SORULAR
1.        İletişimin önemini ve değerini günlük hayatınızdan örneklerle açıklayınız.
2.        Aşağıda verilen meslek grupları için yaz ayının çağrıştırdığı kavramları yazınız.
dondurmacı, öğrenci,  oduncu, çiftçi                   
3.        Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farkları yazınız.
4.     Türkçe Dünya dil ailesi içinde hangi grupta yer alır? Temel özelliği nedir? Bir örnekle açıklayınız.   
5.        Uşak’tan, affetmek, oğlum, küçücüksözcüklerinde görülen ses olaylarını açıklayınız.
6.        “Göz” kelimesini üç farklı bağlamda (temel, yan ve mecaz anlama gelecek şekilde) kullanınız.
7.        Aşağıdaki karşılıklı konuşmanın iletişim öğelerini gösteriniz.
‘’Öğretmen:
-Çocuklar konuyu anladınız mı?
Çocuklar:
-Evet, anladık.’’
8.        Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmış karşılarına yazınız?
Eyvah, babam geldi!                                    
Lütfen sessiz olur musunuz?                         
Su yüz derecede kaynamaz.                         
Zamirler, ismin yerini tutan kelimelerdir.        
Sesim geliyor mu?                                        
9.        ‘’Trafik ışıklarının varlığı’’ ve ‘’Ağaçların yapraklarının sararması’’ hangi tür gösterge içine girer? Niçin? Açıklayınız.
10.    İletişim çeşitlerini yazınız.

Not baremi 1-10p 2-3+2+3+2:10p 3-5+5:10p 4-5+5:10p 5-3+2+3+2:10p
6-4+3+3:10p 7-3+2+3+2:10p 8-2+2+2+2+2+2:10p 9-5+5:10p 10-3+2+3+2:10p
Puan göstergesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10CEVAPLAR
1.      İletişimin olmaydı insanlar anlaşamazlar ve ihtiyaçlarını gideremezlerdi. (Konu bu çerçevede örneklenecek)
2. Bol para ve kazanç, Tatil ve serbestlik. İşlerin azalması, parasızlık. Ürün alma, çalışma.
3.      Konuşma dili; değişken yazı dili değişken değil. Konuşma dili; kalıcı değilken yazı dili kalıcıdır.
4. Ural-Altay dil ailesi içinde yer alır. Temel özelliği eklemeli diller grubundan olmasıdır. Ör:Odun-cu-luk-tan
5.      Sertleşme
Ünsüz türemesi
Ünlü düşmesi
Ünsüz düşmesi
6.        Göz      Gözlerim görmüyor.                        (Gerçek anlam)
      Göz      Çekmecenin gözünde olabilir.           (Yan anlam)
      Göz      Gözlerimiz yollarda kaldı.                 (Mecaz anlam)
7.      Öğretmen: Gönderici
       Çocuklar: Alıcı
       Konuşma ( Dil ): Kanal
       Konuyu anlamaları: Mesaj
8. Heyecana bağlı işlev
Alıcıyı harekete geçirme işlevi
Göndergesel işlev
Dil ötesi işlev
       Kanalı kontrol işlevi
9.      Trafik ışıklarının varlığı “Sosyal Gösterge” içine girer. Çünkü toplumsal bir geçerliliği vardır. Ağaçların yapraklarının dökülmesş Sonbahar’ın geldiğinin göstergesidir. Bu “Doğal Gösterge” içine girera
10.    a.Dille gerçekleştirilen iletişim
b.Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim
c.Resim,şekil,çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen iletişim


         d.Simgelerle gerçekleştirilen iletişim
Load disqus comments

0 Yorumlarınız