8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

GÜZEL AHLÂK

Güzel huylu, güzel ahlâklı bir insanla karşılaşınca âdeta heyecanlanıyorum; çevresinde pervane olasım geliyor; yüzünü, ellerini öpmek geliyor içimden, her emrine baş eğmek, her sözünü içime sindirmek istiyorum... Güzel ahlâk, en güzel yüzlerden güzel, servi boylardan güzel; ağaçlardan, çiçeklerden güzel; en tatlı azıklardan daha tatlı...
Bence ne ağaç, ne toprak, ne yıldız, hiçbir şey insanın iç güzelliği kadar değil! Yerlerde, göklerde hiçbir nitelik, bizim o güzelliğimiz ile boy ölçüşemez, o güzelliğin verdiklerini veremez; tattırdıklarını tattıramaz; duyurduklarını duyuramaz.
İçimiz çirkinse, sırmalar giyinsek süslenemeyiz. Kabaysak, hoyratsak, budalalığa gönül vermişsek, insan erdemlerine ulaşamayız. Kişi ancak kalbiyle güzel olabilir! İçinde gizlediği zenginliklerle göz alabilir, insan kalplerini kazanabilir...
(İlk üç soruyu yukarıdaki metne göre ve kendi ifadelerinizle cevaplayınız.)
S.1
Güzel ahlâklı insanlar, yazarı nasıl etkilemektedir? ( 10 Puan )

Yazar güzel ahlaklı insanları görünce, heyecanlanıyor, çevresinde pervane olmak, ellerini öpmek, her emrini yerine getirmek, her sözünü sindirmek istiyormuş.


S.2
Yazar, “güzel ahlâk”ı nelerle karşılaştırıyor? ( 10 Puan)

Yazar güzel ahlakı doğal güzelliklerle, manzaralarla, yerle, gökle karşılaştırıyor.


S.3
Yazara göre hangi durumlarda insan erdemlerine ulaşamayız?( 10 Puan )

İnsanın içi kötüyse, kabaysa, hoyratsa, budalalığa gönül vermişse erdeme ulaşılamayacağını söylüyor.


S.4
Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa (D) yanlışsa (Y) koyunuz. (12 p.)
( Y ) a) Eylemsiler olumsuzluk eki alamazlar.
( D ) b) Eylemsilerde belirli belirsiz bir zaman kavramı vardır.
( D ) c) Eylemsiler bazı durumlarda yan cümleyi ana cümleye bağlayan bağlaç olarak görev yapabilirler.
( Y ) d) İsim-fiiller isim çekim eklerini alamazlar.
( D ) e) Sıfat fiiller isim çekim eki aldıklarında adlaşmış sıfat olurlar.
( D ) f) Eylem köklerinden türeyen kalıcı isimler artık fiilimsi özelliğini kaybederler.
S.5
Aşağıdaki paragrafta geçen fiilimsileri türlerine göre uygun bölümlere yazınız. (10 puan)
Alışkanlıklarımız içinde okuma önemli yer tutar. Bir kitapçıda sıralanan kitaplar kendilerine bakmayanları görünce dertleniyorlar. Bunlardan kimileri şöyle diyor: “Biz size kendimizi sunuyoruz, siz ise bakmadan gidiyorsunuz. Sevgi, özgürlük dağıtıcısı olduk, ne emeklerden sonra size geldik. Öyleyse neden tutmuyorsunuz elimizden?
İSİM-FİİLLER
SIFAT-FİİLLER
ZARF-FİİLLER (BAĞ-FİİLLER)

OKUMASIRALANAN, BAKMAYAN

GÖRÜNCE - BAKMADAN
S.6
Aşağıdaki paragrafta geçen adlaşmış sıfat ve kalıcı isim olanları uygun yerlere yazınız. (12 puan)
Adam, bütün tanıdıklarını binanın arka girişinden gizlice içeri alıp, danışmada gün boyunca bekleyenleri atlattıktan sonra onları tedirgin edici bakışlardan uzak tutmaya çalışıyordu.
KALICI İSİMLER
ADLAŞMIŞ SIFATLAR
GİRİŞİNDEN - DANIŞMADA – BAKIŞLARINDAN
TANIDIKLARINI - BEKLEYENLERİ


S.7
Aşağıdaki cümleleri uygun fiilimsilerle birleşik cümle haline getirerek tekrar yazınız. 6 puan
Bahçedeki elma ağaçları kurumuş. Birer birer kesilmiş.
BAHÇEDEKİ ELMA AĞAÇLARI KURUYUNCA BİRER BİRER KESİLMİŞ.
Elime geçen her yazıyı okurum. Bilgi birikimimi arttırmaya çalışırım.
ELİME GEÇEN HER YAZIYI OKUYUP BİLGİ BİRİKİMİMİ ARTTIRMAYA ÇALIŞIRIM.
Benim hakkımda söylediklerini duydum. Sana olan sevgim sona erdi.
BENİM HAKKIMDA SÖYLEDİKLERİNİ DUYUNCA SANA OLAN SEVGİM SONA ERDİ.
S.8) “İnsan aklı derin bir denizdir. Bilgi de bu denizdeki incilerdir. Bu incileri çıkarıp kullanmadıkça taştan farkı olmayacaktır.” Sözünün ana fikri etrafında bir kompozisyon yazınız.(30 p)

……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………
Load disqus comments

0 Yorumlarınız