11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………..… OKULU 1. DÖNEM 11/… SINIFI
EDEBİYAT DERSİ 1. YAZILISI
ADINIZ SOYADINIZ:…………………………………...

NUMARANIZ…………..
PUAN………
1- Halk kültürü ve edebiyatı üzerine yaptığı araştırmalar ve bu konuda ileri sürdüğü düşünceler, aydınlarımızın üzerinde de olumlu etkiler yapmış, çağdaş kültür unsurları ile halk kültürü unsurları arasında bir köprü olmuştur. “Köylü Temsilleri” adlı çalışması ile, tiyatromuzun halk arasında yaşayan ve gelişen cephesine farklı bir açıdan bakan sanatçı, bu alanın ne kadar göz ardı edildiğine hayıflanarak, o dönemde popüler olan tuluat tiyatrosundan farklı olmakla birlikte, ondan daha zengin bir sanat örgüsüne sahip köy temsillerini gündeme getirir.Şiir ve folklorla da uğraşmıştır.

Yukarıda tanıtılan sanatçımız kimdir?
2-Ahmet Kutsi Tecer’in “Nerdesin” adlı aşağıdaki şiirinde şaire “”Nerdesin” diyen varlığın Beşeri sevgili olabilme ihtimalini nasıl izah edebiliriz?
NERDESİN
Geceleyin bir ses böler uykumu,
İçim ürpermeyle dolar: -Nerdesin?
Arıyorum yıllar var ki, ben onu,
Aşıkıyım beni çağıran bu sesin.

3-Kendisiyle yapılan bir röportajda: “Edebiyata karşı alakanız nasıl başladı.” Sorusuna:
-Vallâhi beyefendi, dedi, edebiyata karşı bende hiç alâka uyanmadı. Edebiyatı, sanatı bilmem… Alâkam yok bunlarla.. Edebiyatı bilmek bir iştir. Hiç mi hiç meşgul olmadım bunlarla… Usulünü kaidesini doğru dürüst beceremem… Meselâ, teşbih, istiare neye derler, deseniz cevap veremem.. Okuduğum bir roman veya hikâye, romantik midir, realist midir, natüralist midir, hangisidir ayırt edemem. Bilmem bunları, nasıl olursa romantiktir, nasıl olursa realisttir, haberim bile yoktur. Ama bakın, bunları meselâ Peyami Safa bilir.. Edebiyatla uğraşır çünkü o. Yalnız beyefendi, ben şiir okumak, hikâye okumaktan hoşlanırım. Hele hikâye okumasına bayılırım. Nerede bulsam bir hikâye, hemen okurum.” Diye cevap veren sanatçımızın adını ve Türk Edebiyatına getirdiği yeniliği yazın?


4-İstanbul ile ilgili şiir yazan Servet-i Fünun dönemi sanatçımızın adını yazın?

5-Necip Fazıl’ın “Canım İstanbul” adlı şiirinden aşağıda alınan bölümdeki sanatları gösterin, Son beytin kafiyesini bulun?

Tarihin gözleri var; surlarda delik delik;
Servi, endamlı servi, ahirete perdelik…
Bulutta şaha kalkmış Fatih’ten kalma kır at;
Pırlantadan kubbeler, bekle bir milyar kırat…

6-Hikaye çeşitlerini yazarak olay hikayesi hakkında bilgi verin?

7-1940 yılına kadar Türk edebiyatının genel özelliklerini yazın?


8-Aşağıdaki kelime gruplarının çeşitlerini karşılarına yazın?
altın kalp
Eğri büğrü
Yaşamak için

9-Aşağıdaki cümlelerde isim tamlamalarını bularak çeşidini yazın?
Serinliğini hissettin mi rüzgârın?
Su mudur sadece derdi milletin?

10- Konya eski milletvekili, Millî Eğitim eski Bakanı...gibi tamlamalar yanlıştır.Bunun sebebi ne olabilir, yazın?
BAŞARILAR DİLERİM...
Load disqus comments

0 Yorumlarınız