11. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 191 Soruları ve Cevapları ( Yıldırım Yayınları )

SAYFA 191
6. Etkinlik:
Hasta manzumesi:
Yapı: Serbest müstezat şeklinde ve aruz ölçüsü kullanılmış.
Hüsran şiiri
Bent halinde yazılmış, aruz ölçüsü kullanılmış.
Hasta manzumesinin teması “hayattan umudu kesmek”
Hüsran şiirinin teması “çaresizlik”
Hasta manzumesinin dil ve anlatım özellikleri: Sade fakat özenli bir dil
Hüsran şiirinin dil ve anlatım özellikleri: Sade fakat özenli bir dil
Hasta manzumesi ahenk unsurları: Kafieye, redif, uyak düzeni (mesnevi tarzında)
Hüsran şiirinin ahenk unsurları: Kafiye, redif, uyak düzeni (gazel tarzında)  Son iki dizenin uyak düzeni gazel tarzından farklıdır.
DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( D  ) Manzum hikâyelerde genellikle sosyal problemler, insana özgü değerler işlenmiştir.
( D  ) Manzum hikâyeler yazılış amaçları, yapı ve anlatım özellikleri bakımından şiire benzer.
( D ) Manzum hikâyeler bazı özellikleriyle mesnevilere benzer.
2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.
• Manzum hikâyelerde de tıpkıolay çevresinde oluşan metin türleri gibi yapı (olay, yer, zaman, kişiler) unsurları vardır.
• Mehmet Âkif Ersoy daha çok şiir ve manzum hikaye türünde eser vermiş,
eserlerinde aruz ölçüsünü oldukça başarılı bir biçimde kullanmıştır.
• Mehmet Âkif Ersoy, şiir ve manzumeleriniadlı kitabında toplamıştır.
3. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Âkif Ersoy’un Safahat’ına ait bölümlerden biri değildir?
A) Hakkın SesleriB) Fatih Kürsüsünde C) Gölgeler
D) KüfeE) Asım
CEVAP: D (Küfe)
4. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi manzum hikâye yazmamıştır?
A) Mehmet Emin Yurdakul B) Ziya GökalpC) Mehmet Âkif Ersoy
D) Tevfik FikretE) Ahmet Haşim
CEVAP: E (Ahmet Haşim)
5. Mehmet Âkif Ersoy’un manzumelerinin, Türk ve dünya edebiyatında hangi şiir geleneği ile ilişkilendirilebileceğini söyleyiniz.

Türk edebiyatında mesnevi geleneğine yakınlığı var. Dünya edebiyatında fabl türüne didaktik olması bakımından benzer.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız