10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 209 Soruları ve Cevapları ( Biryay Yayınları )

b.  Metnin konusunu söyleyiniz.
c.  "Tazarruznâme" ile Kâbusnâme'yi "konu, yapı, dil ve anlatım, gelenek yönüyle karşılaştırınız.
Benzerlik ve farklılıkları sıralayınız. 

a.  Sinan Paşa hakkındaki bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
b.  Sinan Paşa'nın fikrî ve edebî yönüyle eseri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

  
Load disqus comments

0 Yorumlarınız