10. Sınıf Türk Edebiyatı Sayfa 206 Soruları ve Cevapları ( Biryay Yayınları )

a. Okuduğunuz metni aşağıdaki özelliklere göre inceleyiniz. Sonuca göre ilgili seçenekleri işretleyiniz.
 
  Evet          Hayır           Sade nesır
nesır
          
Cümleler kısa, açık ve anlaşılırdır.        
Bir bilgiyi aktarmak üzere kaleme alınmıştır.    
Edebî bir eserdir.    
Bir düşünceyi ifade etmek için yazılmıştır.    
b. Tespitlerinizden hareketle metnin hangi tür nesir (sade veya sanatkarâne nesir) örneği olduğunu tablodaki ilgili sütunu işaretleyerek belirtiniz.
2.      Metnin yazılış amacını söyleyiniz.
3.      a. Metinde anlamını bilmediğiniz kelimelerin olup olmadığını belirtiniz.
b.Metnin düz yazıyla verilen kısmında seci ile ahenkli bir anlatımın oluşturulup oluşturulmadığını belirtiniz.
c.  Metinde söz sanatlarının kullanılıp kullanılmadığını söyleyiniz.
•Yaptığınız incelemeden yararlanarak tezkirenin dil ve anlatım özelliklerini sıralayınız.
4.   Metnin ana düşüncesini ve onu destekleyen yardımcı düşünceleri belirtiniz.
a.  Klasik Türk edebiyatı nesir geleneği hakkındaki bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
b.  Bilgi birikiminizden de yararlanarak Latifî'nin tezkiresinin bu geleneği nasıl yansıttığını belirtiniz.
5. Metnin yazılış amacıyla sezdirdiği anlam arasındaki ilişkiyi yorumlayınız.
206
Load disqus comments

0 Yorumlarınız