Battalname Özellikleri Nelerdir?

  Özellikleri:
1. Battalname'de Kahramanlık teması işlenmiştir.
2.           Battal name nesir halinde kaleme alınmakla beraber içinde bazı manzum bölümler de bulunmaktadır.
3.          Battalname üslubu,hatta kelimeleri cümle kuruluşu ile Dede Korkut Hikayelerine benzer.
4.         Olağanüstülükler, abartmalar, kutsi özellikler vardır.
5.         Destan kahramanı battal gazi bir Arap kahramandan esinlenilerek oluşturulmuştur.
6.         Asıl destan 8.yy’da Emeviler ve Hıristiyanların savaşlarından doğmuştur.
7.         Battal gazi Arap kahramanlarına verilen ünvandır ve sonradan Türkleştirilmiştir. Asıl adı Abdullah ya da Ebu Hüseyindir.
8.         12. ve 13. yy’larda battalname denilen nesir yazıya geçirilmiştir.
9         Seyyit battal gazi bilgili cömert ve dindardır.
10.       Battal gazi islamiyet’i yaymak adına insanlardan başka büyücü, dev ve cadı gibi kavramlarda da savaşır.
11.        Arap Fars ve Türk üretimi olmasına rağmen orta Asya Türklerince de benimsenmiştir.
12           İslam kültür dairesinin ortak ürünüdür.
13           Seyyid Battal Gazi’nin menkıbeleşmiş hayatı üzerine kurulmuş anonim ve destani bir halk
               Hikâyesidir
14         Battalname'nin düzyazı ve manzum olmak üzere birçok yazması bulunmaktadır.
15         Battalname'nin 11. yüzyıl sonları ile 12. yüzyıl başlarında yazıldığı sanılmaktadır
16           Battalname, 8. yüzyılda Emevi-Bizans savaşlarında ün kazanan Arap komutan Battal Gazi'nin 

             efsanevi yaşamı ve kahramanlıkları çevresinde oluşan halk öyküsüdür.
Load disqus comments

1 Yorumlarınız: