2013 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ortalama Yükseltme Sınavı Soruları ve Cevapları


LİSESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HAZİRAN DÖNEMİ
DİL VE ANLATIM DERSİ SORUMLULUK VE ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SORULARIDIR

  1. Türkçe hangi dil ailesine mensuptur?
2) Alçak yerde tepecik kendini dağ sanırmış ” tümcesini ögelerine ayırınız.
3) Ögelerine ayırdığınız tümceyi öge dizilişine ve yüklemine göre inceleyiniz.
a) Öge dizilişine göre:
b) Yüklemine göre:
4) Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisini(eş anlam-zıt anlam-yakın anlam-eşsesli(sesteş) yazınız.

a) Bana uzak ol, Allah’a yakın.
b) Karanlıktan çıkmak gibi aydınlığa…
c) Çayın kenarında demli bir çay içtik.
d) Kıymetımi bilmedin, benden değer vermemi istiyorsun sana.
e) Kızım benden sana bir öğüt, kendi ununu kendin öğüt.

5) Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzeltip cümlelerin doğru şekillerini altına yazınız.

  • Kimse seni suçlamıyor, aksine senin haklı olduğunu düşünüyor.

  • Duvarları kirletmek, yazı yazmak yasaktır.

  • Zalim, oyunbozan sen de bu büyü de yalan..

  • Birçok kişiler böyle düşünüyor.

  • Güç ve müşkül zamanlarda üstüne düşeni yerine getirir.

6) Aşağıdaki kelime gruplarının türlerini karşılarına yazınız.
Ayşe Hanım:
Evin duvarı
Gül ve diken :
Su gibi :
Güzel günler :
7) “perde ” sözcüğünü gerçek ,mecaz ve terim anlamda birer cümlede kullanınız.
8) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
a) Bağlaçlar,edatlar, ünlemler, hitaplar bir cümlede …………………………………… olarak kabul edilir.
b) ……….. seslerden oluşan bir işaretler dizgesi olup duygu, düşünce ve istekleri aktarmaya yarayan araçtır.
c) “ Masa arkamdan ağladı sanki gidince” cümlesinde ……………………………… sanatı vardır.
d) Okulumuz sözcüğü büyük ünlü uyumuna …………………………….
e) Tokatlıyla Adanalının konuşurken kelimeleri farklı söylemesine ………………………..denir

9) Aşağıdaki kök halindeki sözcüklere yapım eki getirerek yeni sözcükler türetiniz.

tat- yaz- su-: odun- öv-
10) Aşağıdaki sözcüklerdeki ses olaylarının adını yazınız.

a) ışığı:
b) hisset:
NOT: HER SORU 10 PUANDIR
SINAV SÜRESİ 40 DAKİKADIR

SINAV KOM.BŞK. KOMİSYON ÜYELERİ

Okul Müdürü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri

………..LİSESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ
DİL VE ANLATIM DERSİ SORUMLULUK VE ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI
CEVAP ANAHTARIDIR

1) Ural-Altay dil ailesine mensuptur. ( 10 puan)

2) Alçak yerde tepecik kendini dağ sanırmış.
D’lı T. (2) Özne B’li Nesne (2p.) B’siz Nesne (2p.) d’lı t.(2p.)

3) öge dizilişine göre: kurallı cümle (5 puan)
Yüklemine göre: fiil cümlesi (5 puan)

4) a) zıt anlam (2P)
b) zıt anlam (2P.)
c) eş sesli(sesteş) (2P.)
d) yakın anlam (2P.)
e) sesteş anlam (2P.)

5) a) …..aksine (herkes) (özne-yüklem uyumsuzluğu)
b) (duvarlara) yazı yazmak (dolaylı tümleç eksikliği)
c) sen de (yalansın) bu büyü de yalan…(yüklem eksikliği)
d) birçok kişi (tamlama hatası)
e) Güç zamanlarda (gereksiz sözcük kullanımı)


6) Ayşe Hanım: unvan grubu (2 puan)
Evin duvarı: belirtili ad tamlaması (2 puan)
Gül ve diken : bağlaç grubu (2 puan)
Su gibi :edat grubu (2 puan)
Güzel günler : sıfat tamlaması (2 puan)

7) Salonun perdeleri bembeyazdı. ( 3 puan)
Çok üst perdeden konuşuyorsun. (3 puan)
Oyunun son perdesini çok beğendim. ( 4puan)

8a) cümle dışı unsur ( 2puan)
b) dil (2 puan)
c) teşhis (2 puan)
d) uyar (2 puan)
e) ağız (2 puan)

9) tat-lı(2p) yaz-lık(2P) su-:cu (2P.) odun-cu(2P.) öv-gü (2P.)

10) ışığı : ünsüz yumuşaması ( 5puan)
hisset: ünsüz sertleşmesi (5 puan)

SINAV KOM.BŞK. KOMİSYON ÜYELERİ

Okul Müdürü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri

Load disqus comments

7 Yorumlarınız