2013 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ortalama Yükseltme Sınavı Soruları ve Cevapları

………LİSESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 10.SINIF
TÜRK EDEBİYATI DERSİ SORUMLULUK/ ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SORULARI

Suya bulgur ezerim,
Hem ezer hem süzerim,
Ben yarimin derdinden
Deli olmuş gezerim.
Anonim
1) Yukarıdaki şiirin nazım birimi ve nazım biçimini yazınız.
2)Divan şiirinin özelliklerinden beş tanesini maddeler halinde yazınız.
3)Aşağıdaki halk şiirinden iki tane söz sanatı bulup açıklayarak yazınız.
Garip turna bizi senden sorana
Şimdi bir yavruya kuldur diyesin
Aşkın zincirini takmış boynuna
Devir içinde Mecnun odur diyesin
4)Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
a) Aşık tarzı sanatçıların şiirlerini topladıkları deftere ……………………………………. denir.
b) Tezkirenin bugünkü edebi türde karşılığı ……………………………..dir.
c)……………………………… destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçişin ilk ürünüdür.
d) Su Kasidesinin şairi ……………….. sadece 16 yüzyılın değil tüm Türk edebiyatının en lirik şairlerindendir.
e) ……………………… .. en ünlü seyahatname yazarıdır.
5) Hem aruz hem de hece ölçüsünü kullanarak yazdığı şiirlerinde tasavvuf, sevgi, hoşgörü gibi konuları işleyen, Risaletü’n Nushiyye ve Divan olmak üzere iki eseri bulunan 13.yüzyılda yaşamış büyük sanatçı kimdir?
6) Aşağıda açıklamaları verilen Divan edebiyatı nazım biçimlerini yazınız.
a) Divan şiirinin en yaygın şeklidir…………………………….
b) Bestelenmek amacıyla yazılırlar………………………………
c) Azmizade Haleti bu biçimin en usta şairidir…………………..
d) Beyit sayısı sınırsızdır ve her beyit kendi arasında uyaklanır……………
e) Övgü ve yergi şiirleridir…………………………………………..
7) Divan edebiyatı şairlerinden beş tanesinin adını yazınız.
8) ’’Mutluluk veren bilgi’’ anlamında Yusuf Has Hacip tarafından yazılan edebiyatımızın ilk didaktik-felsefi eserinin adını yazınız.
9) Halk şiirindeki “ağıt ve güzelleme” nin Klasik (Divan) edebiyatımızdaki karşılıklarını yazınız.
Ağıt:
Güzelleme:
10) Özellikle 17. Yüzyıldan sonra oldukça yaygınlaşmıştır.19.yüzyıldan sonra kısaca hayal oyunu olarak anılmıştır.Bu oyunu oynatan sanatçılara hayali denmiştir.Bir çeşit gölge oyunudurç
Yukarıda açıklaması verilen halk tiyatrosu türü nedir?

NOT: HER SORU 10 PUANDIR.
SÜRE: 45 DAKİKADIR.SINAV KOM.BŞK. KOMİSYON ÜYELERİ

Okul Müdürü Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt


……………….LİSESİ 2010-2011 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 10.SINIF
TÜRK EDEBİYATI DERSİ SORUMLULUK/ ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI
CEVAP ANAHTARIDIR

1) Nazım birimi : dörtlük ( 5 puan)
Nazım biçimi: mani (5 puan)

2)Nazım birimi beyittir. Beyit, kendi içinde anlam bütünlüğü taşır.(2 puan)
Divan edebiyatında genellikle tam ve zengin uyak kullanılmıştır. (2 puan)
Ölçü aruz ölçüsüdür. (2 puan)
Söyleyiş özentilidir Ustalık, benzetmeler yapmak mecazlı, sanatlı değişler yaratmak, kalıplaşmış anlamlı sözcükleri yeniden kullanmaktır. (2 puan)
Divan şiirinden kaderci bir dünya görüşü egemendir. Şairler, dünyanın geçici olduğundan, feleğin cerrinden , zamanın kötülüğünden yakınırlar. (2 puan)
3)turnaya insan özelliği kazandırıldığı için TEŞHİS ( 5 puan)
Mecnun’a atıfta bulunulduğu için TELMİH vb…. (5 puan)
AŞK, ZİNCİRE BENZETİLDİĞİ İÇİN TEŞBİH

4) a) cönk (2 puan)
b) biyografi (2 puan)
c)Dede Korkut Hikayeleri (2 puan)
d)Fuzuli (2 puan)
e) Evliya Çelebi (2 puan)

5) Yunus Emre (10 puan)

6 a) gazel (2 puan)
b)şarkı (2 puan)
c) rubai (2 puan)
d)mesnevi (2 puan)
e) kaside (2 puan)
7) Baki, Fuzuli, Nef’i, Nedim, Şeyh Galip (her biri 2 puandır)

8) Kutadgu Bilig (10 puan)
9) ağıt: mersiye (5 puan) güzelleme: gazel (5 puan)
10) Karagöz (10 puan)

SINAV KOM.BŞK. KOMİSYON ÜYELERİ

Okul Müdürü Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt

Load disqus comments

0 Yorumlarınız