2013 10. Sınıf Dil ve Anlatım Ortalama Yükseltme Sınavı Soruları ve Cevapları

………………LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 10.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ SORUMLULUK/ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SORULARI

1)‘Bu’ sözcüğünü ayrı cümlelerde sıfat ve zamir görevinde kullanınız.

  1. Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin türlerini yazınız.
Şu yalnızlık çıkmazında önümde niçin sen varsın?Neden her şey bir anda kayıyor,ben kayıyorum.

  1. okuyorlar” fiilinin kipini ve şahsını yazınız.

Sararan yapraklar yerlere dökülürken,içimden ağlamak gelir her zaman.’4) Yukarıdaki cümlede altı çizili fiilimsilerin türlerini yazınız..

5)Aşağıdaki cümlelerdeki fiillerin özne çatısına göre türlerini yazınız.
a)Cam kırıldı.
b)Leyla,tarağını alıp bir süre tarandı.

6) “güzel” sözcüğünü sıfat ve zarf olacak şekilde birer cümlede kullanınız.

7) Altlarında, ta aşağılarda dağlar, beldeler, denizler, adalar ve nehirler... Hepsi gölgeler hâlinde geçip gidiyordu... Atreju artık hiçbir şeye dikkat etmiyor, Güney Kehanet'ten bu yana sık sık yaptığı gibi binek hayvanını da dehlemiyordu. Önceleri sabırsızlanmıştı çünkü bir Uğur Ejderhası'nın sırtında Fantazya sınırlarının ötesine yani insanoğullarının yaşadığı dış dünyaya varmanın pek güç olmayacağını sanmıştı.” metninin anlatım türü nedir?

8) Eminim bugün yağmur yağabilir.
Birçok öğrenciler, son sınavda başarısız oldular.” cümlelerindeki anlatım bozukluklarını düzeltip cümleleri tekrar yazınız.

9) “Bu kadar zamandır görüşüyoruz.Onun gibisi az bulunur.İyi bir dosta benziyor.Bayrama doğru görüşeceğiz.Senin için güzel sürprizlerim olacak.Senle ben iyi bir dost olacağız…”cümlelerinden beş tane edat(ilgeç) bulup yazınız.

10a) Aşağıdakilerden hangisi lirik anlatımda kullanılmaz ? (5 puan)
A) Mecaz anlamlı sözcükler
B) Öznel ifadeler
C) Zıt anlamlı sözcükler
D) Doğrudan bilgi aktaran ifadeler
E) Soyut anlamlı sözcükler


b) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik zamanlı eylem kullanılmamıştır? (5 puan)
A) Koşsa da artık arkadaşlarına yetişemezdi.
B) İçlerindeki eksikliklerin tümünü giderdi.
C) Çocuk ödevini yaparken rahat bırakılmalıydı.
D) Biraz daha erken kalksaydın daha iyi olurdu.
E) Hiçbir zaman hiç kimseye boyun eğmemişti.NOT: HER SORU 10 PUANDIR,SINAV 45 DAKİKADIR.


SINAV KOM.BŞK. KOMİSYON ÜYELERİ

Okul Müdürü Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.

………….LİSESİ 2009-2010 ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 10.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ SORUMLULUK/ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI
CEVAP ANAHTARIDIR

  1. Bu ev çok güzel.(sıfat) 5 puan
Bundan daha iyisini düşünemiyorum.( zamir) 5 puan


  1. Şu yalnızlık çıkmazında önümde niçin sen varsın?
Sıfat isim zamir
Neden her şey bir anda kayıyor,ben kayıyorum. (her biri 2 puandır)
Zarf fiil

  1. Okuyorlar: şimdiki zaman kipi, 3.çoğul şahıs eki (5+5)

  1. Sararan: sıfat-fiil (4p) dökülürken( zarf-fiil) ağlamak(isim-fiil) 3 puan


  1. A) edilgen çatılı ( 5 puan)
B) dönüşlü çatılı ( 5 puan)

6) Güzel insanlar tanıdım burada. (sıfat) (5 puan)
Güzel gören güzel düşünür. (zarf) (5 puan)

7) Düşsel (fantastik) anlatımdır.(10 puan)

8) Bugün yağmur yağabilir. ( 5 puan)
Birçok öğrenci (5 puan)

9) kadar, gibi, -a doğru, için, ile ( her biri 2 puandır)

10) a) C şıkkı (5 puan)
b) B şıkkı (5 puan)


SINAV KOM.BŞK. KOMİSYON ÜYELERİ

Okul Müdürü Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt


Load disqus comments

3 Yorumlarınız