11. Sınıf Biyoloji 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

2014/2015 ÖĞRETİM YILI 
SORU.1:Bitkilerdeki meristem doku hücreleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Büyüme bölgelerinde bulunur
B)Hücreleri canlı,küçük,ince çeperlidir
C)Diğer doku ve organların arasını doldurur
D)Hücrelerinde mitoz bölünme hızlıdır
E)Bölünerek oluşan hücreler farklılaşarak bölünmez dokuları oluştururlar.
SORU.2: 1-Böcekçil bitkilerin ve tuzcul bitkilerin tuz salgılamada özelleşen salgı tüyleri ile kök emici tüylerini oluşturan epidermis hangi doku içerisinde incelenir?
A)Destek doku B)Koruyucu doku C)Bağ doku D)Parankima doku E) Epitel doku
SORU.3: 2-Aşağıdakilerden hangisi, parankima dokusunun fonksiyonlarından biri değildir?
A) İletim B) Fotosentez C)Desteklik D)Solunum
E)Depo
SORU.4: Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri bölünmez dokuların özelliklerinden değildir?
I-Birincil ve ikincil meristem doku hücrelerinin gelişme ve farklılaşmasıyla oluşur.
II-Hücreleri büyük, sitoplazması az ve kofulları çok sayıdadır.
III-Bölünmez doku hücrelerinin arasında boşluk bulunur.
IV-Hücre duvarlarında odun ve mantar özü birikerek kalınlaşmaya sebep olur.
V-Embriyonik meristematik özelliklerini taşır.
A)Yalnız III B) II-IV C) III-V D)I-II-V E) Yanlız V
SORU.5:”Kök ve gövdede bulunur.Enine büyümeyi sağlar,çift çenekli bitkilerde odun ve soymuk borularının arasında bulunur.Bu yapılar sayesinde bitkinin yaşı hesaplanabilir.”
Yukarıda özellikleri verilen bitkisel doku aşşağdakilerden hangisidir?
A)Birincil bölünür doku B) Meristem doku C) Mantar kambiyumu D) Damar kambiyumu E) Kaliptra
SORU.6: “Yaprak ve genç gövdelerin epidermis tabakalarında bulunurlar. Bitkinin iç dokuları ile dış ortam arasındaki gaz alış verişini ve su kaybını bu yapılar gerçekleştirirler.Kara bitkilerinde yaprağın alt epidermisinde, su bitkilerinde yaprağın üst epidermisinde bulunurlar.”
Yukarıda özellikleri verilen bitkisel doku aşşağdakilerden hangisidir?
A)Stoma B) Kollenkima C) Sklerankima D) Parankima
SORU.7: Doku hücrelerine kondrosit denir. Hücreleri büyük çekirdeklidir. Kondrositler kapsülle çevrilidir. Kapsülün içinde bir veya birkaç hücre bulunur. Bu dokunun hücre ara maddesine kondrin denir.bu dokuda kan damarları ve sinirler yoktur.
Yukarıda özellikleri verilen doku aşağıdakilerden hangisidir?
A) kemik doku B) kıkırdak doku C) kas doku D) temel bağ doku E) sinir doku
SORU.8:Kemiğin kalınlaşmasını , beslenmesini ve onarımını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) osteosit B) osein C) periost
D) havers kanalı E) volkman kanalı
SORU.9 Aşağıdakilerden hangisi yağ dokunun görevlerinden biri değildir?
A) Mikroorganizmalardan koruma B)Vurma ve çarpmalardan koruma C) Isı yalıtımı yapma D)Yüksek enerji verme
E)Metabolik su sağlama


SINIFI: NO:

11.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI SORULARI
SORU.10: A kan grubundan bir insanın kanı başka bir insana veriliyor.Alan kişinin kanında çökme(aglutinasyon) gözlenmemiştir. Kan alan kişinin kan grubu hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A) Yalnız B B) A ya da O C) A ya da AB D) A,B ya da O E) B ya da O
SORU.11: Sıvısal bağışıklıktan sorumludurlar. Mikroorganizmalara karşı antikor üreterek bakteri ve virüsleri hücreye girmeden önce öldürürler.”
Yukarıda bahsedilen kan hücresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) alyuvarlar B) T lenfositler C) nötrofil D) B lenfositler E) monositler
SORU.12:Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri kan proteinlerinden değildir?
I-Glikoz II- Albümin III- Üre IV-Lipit V-Fibrinojen
VI-Globulin
A) I-II-III-IV B) II-IV-V-VI C) II-V-VI
D)I-III-IV E) I-II-V-VI
SORU.13:Aşağıdakilerden hangisi nöron yapısında bulunmaz?
A) Sinaps B) Dentrit C) Miyelin kılıf D) Akson E) Hücre gövdesi

SORU.14: Çok katlı epitelde, dış yüzeye doğru itilen hücreler difüzyonla besin sağlayamaz duruma geldiklerinden sitoplazmaları azalır ve kalınlaşmaya başlarlar. Böylece epitel dokunun üzerinde koruyucu bir tabaka oluşur. Bu tabakaya ……………………………………… adı verilir.

SORU.15: Bağ dokunun liflerinden birisidir. Demetler halinde bulunurlar. Beyaz renkte görünürler. Mekanik etkilere karşı çok dirençlidirler. Örneğin; insan ayak topuğundaki aşil kirişinde çok miktarda bulunur. Bu lif çeşidine ………………………………………….. adı verilir.
SORU.16:……………………. Salgısı kılcal kan damarlarının geçirgenliğini arttırırken, ……………………. Salgısı kanın damar içerisinde pıhtılaşmasını engeller.
SORU.17:Kalp kası’ nın özelliği ……………………
……………………………………………………….
……………………………………………………….
…………………………………………………….. dır.
SORU.18: …………………….: Bir granüllü akyuvar çeşididir. Vücuda giren yabancı maddeleri ve mikroorganizmaları fagositoz yolu ile yok eder. Şiddetli bakteri enfeksiyonlarında sayıları artar. Granüllü akvuraların yaklaşık % 98-99’unu oluştururlar.


NOT BAREMİ: 16. ve 17. soruların doğru cevapları 10 ‘ar puan diğer soruların doğru cevapları 5 er puandır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız