10. Sınıf Matematik Sayfa 38 Soruları ve Cevapları ( Netbil Yayınları )

Cevaplar aşağıda.
1. İki zar atıldığında üste gelen sayılar toplamının 8 olduğu bilindiğine göre, sayılardan birinin diğerinin 3 katı olma olasılığı kaçtır?

2. {1, 2, 3, 4, 5} kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı iki basamaklı sayılar tek tek küçük topların üstüne yazılarak bir torbaya konuluyor. Torbadan rastgele çekilen bir toptaki sayının tek sayı olduğu bilindiğine göre, onlar basamağının 2 olma olasılığı kaçtır?

.

3. 4 beyaz, 3 siyah topun bulunduğu bir torbadan art arda iki top çekiliyor. Toplar tekrar torbaya konulmamak koşulu ile her iki topun da siyah olma olasılığı kaçtır?


4. Bir torbada aynı büyüklükte 4 mavi, 3 kırmızı ve 5 sarı bilye vardır. Torbadan geri atılmamak koşulu ile art arda 3 bilye çekiliyor. Çekilen üç bilyenin de mavi renkli olma olasılığı kaçtır?5. A torbasında 4 mavi, 3 kırmızı, B torbasında 3 mavi, 2 kırmızı top vardır. Bu torbalardan birisi seçilip içinden bir top çekiliyor. Çekilen topun B torbasından gelen mavi top olma olasılığını bulunuz.


6. Yanyana duran vazolardan 1. sinde 3 beyaz, 2 kırmızı; 2. sinde 1 beyaz, 4 kırmızı çiçek vardır. Aynı anda her iki vazodan da birer çiçek alınıp diğer vazoya konuluyor. Bu işlemin sonucunda vazolardaki beyaz ve kırmızı çiçeklerin başlangıçtaki ile aynı sayıda olma olasılığı kaçtır?


7. Bir torbada eşit sayıda sarı ve mavi bilyeler vardır. Bu torbadan geri konulmamak koşulu ile artarda çekilen iki bilyenin de mavi renkli olma olasılığı 9 2 olduğuna göre, ilk durumda torbada kaç bilye vardır?

.
 

 

Load disqus comments

1 Yorumlarınız: